Πολλαπλών ταχυτήτων οι αποδοχές εργαζομένων στον κλάδο της Υγείας

Της Πεννυς Mπλουλουτζα

Διασώστης, πλήρωμα ασθενοφόρου ΕΚΑΒ, με 15 χρόνια προϋπηρεσίας, λαμβάνει 1.000 ευρώ βασικό μισθό και περίπου 350 ευρώ από επιδόματα (νοσηλευτικό, ετοιμότητας και παραγωγικότητας). Με το νέο μισθολόγιο, «πέφτει» μισθολογικά, χάνει τα επιδόματα και υπολογίζει ότι θα λαμβάνει 1.125 ευρώ μεικτά.

Νοσηλευτής, τεχνολογικής εκπαίδευσης με 13 χρόνια προϋπηρεσίας, λάμβανε τον Ιούνιο 1.537 ευρώ μεικτά, βασικός μισθός με νοσοκομειακό επίδομα και κίνητρο απόδοσης. Η μισθοδοσία του Οκτωβρίου με τα μέτρα του Μεσοπρόθεσμου ήταν 1.490 ευρώ. Με βάση το νέο μισθολόγιο λαμβάνει περίπου 1.350 ευρώ μεικτά.

Υπάλληλος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 26 χρόνια υπηρεσίας, προϊστάμενος τμήματος, είχε έως σήμερα 2.400 ευρώ καθαρές αποδοχές, οι οποίες με το νέο μισθολόγιο μειώνονται στα 1.500 ευρώ.

Γιατρός ΕΣΥ, καμία αλλαγή στις αποδοχές, καθώς –τουλάχιστον προς το παρόν– οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν εξαιρεθεί από το νέο μισθολόγιο, αφού ισχύει γι’ αυτούς ειδικό μισθολόγιο.

Την εκτίμηση ότι θα σημειωθεί μείωση των αποδοχών στους περίπου 65.000 εργαζομένους, διοικητικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, σε δημόσια νοσοκομεία, υπηρεσίες πρόνοιας και ΕΚΑΒ και το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο χαμηλόμισθα του Δημοσίου, κάνει στην «Κ» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Δημόσια Νοσοκομεία κ. Σταύρος Κουτσιουμπέλης. Οπως αναφέρει, από μία πρώτη ανάγνωση του ενιαίου μισθολογίου προκύπτει ότι οι συνολικές αποδοχές στο προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των δημοσίων νοσοκομείων θα μειωθούν έως και 15%, με εξαίρεση τους προϊσταμένους ή τους τμηματάρχες, που εκτιμάται ότι θα καλύψουν σε κάποιο βαθμό τις «απώλειες» με το ειδικό επίδομα θέσης. Οι θέσεις προϊσταμένων είναι ελάχιστες στο ΕΣΥ και είναι ενδεικτικό ότι αφορούν μόνο μία προς 200 για το τεχνολογικό – παραϊατρικό προσωπικό. «Απώλειες στις αποδοχές της τάξης άνω του 20% θα προκύψουν για τους εργαζομένους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η μισθολογική εξέλιξη των οποίων ουσιαστικά καταργείται. Ακόμα και η αύξηση κατά 60-70 ευρώ που προβλέπεται για τους νεοπροσλαμβανόμενους στην πράξη καταργείται, λόγω της απώλειας των επιδομάτων», σημειώνει ο κ. Κουτσιουμπέλης, που εκφράζει προβληματισμό για το Κίνητρο Επίτευξης Στόχων που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, αφού δεν διευκρινίζεται πώς αυτό μπορεί να ισχύσει για έναν εργαζόμενο νοσοκομείου, όπως π.χ. ο νοσηλευτής.

«Φτωχολόγιο» χαρακτηρίζει το νέο μισθολόγιο μιλώντας στην «Κ» ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Λαϊκό, κ. Τάκης Αντωνόπουλος. Οπως σημειώνει, «ήταν μύθος αυτά που έλεγαν ότι το 20% των δημοσίων υπαλλήλων θα είχε σοβαρές απώλειες, το 70% θα έμενε στα ίδια επίπεδα και το υπόλοιπο θα είχε αυξήσεις» και υποστηρίζει ότι μαζί με τις κρατήσεις σε φόρους «χάνουν οι πάντες από 200 έως 300 ευρώ». Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμα και η επικείμενη –σύμφωνα με τις κατά καιρούς εξαγγελίες– χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος ύψους 150 ευρώ αφορά στο 60% των εργαζομένων στα νοσοκομεία και όχι στο σύνολο, που χάνουν σίγουρα το νοσοκομειακό επίδομα ύψους 280 ευρώ.