Πόσοι θήτευσαν ως υπουργοί Υγείας από τη μεταπολίτευση έως σήμερα; (πίνακας)

Το υπουργείο Υγείας μετρά 106 χρόνια ζωής. Συστάθηκε το 1917 επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου ως «Υπουργείον Περιθάλψεως».

Στα 49 χρόνια της μεταπολίτευσης πέρασαν από τη θέση του υπουργού Υγείας 34 υπουργοί, τους οποίους παραθέτουμε στον παρακάτω πίνακα.

Μακροβιότερος υπήρξε ο Σπύρος Δοξιάδης, με τον Ανδρέα Ξανθό να ακολουθεί ως δεύτερος μακροβιότερος υπουργός Υγείας.

Στη φωτογραφία φαίνονται κατά σειρά οι υπόλοιποι μακροημερεύσαντες.