ΠΟΥ / Τα σημαντικά θέματα υγείας του πλανήτη

Η πρόσβαση σε θεραπείες αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα του παγόσμιου πληθυσμού, ενώ ακολουθούν η έλλειψη προσωπικού και το κόστος θεραπείας που αναγκάζονται να καταβάλουν όποτε χρειάζεται από ίδιους πόρους (out of pocket).

Στο γράφημα που παραθέτουμε απεικονίζονται με παραστατικό τρόπο τα σημαντικά θέματα υγείας του πλανήτη: