«Πράσινο» για 10.667 προσλήψεις

Υπογράφηκε η κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών κ. Ραγκούση και Παπακωνσταντίνου για τους τομείς προτεραιότητας αλλά και τα κριτήρια με τα οποία θα πραγματοποιηθούν οι 10.667 προσλήψεις (συμπεριλαμβανομένων και των 4.140 μετατάξεων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα) για το 2011.

 

Θα προταχθούν οι τομείς της Υγείας, της Πρόνοιας, της Αμυνας, της Προστασίας του Πολίτη, της Παιδείας, των ΟΤΑ (σε παιδικούς σταθμούς, καθαριότητα και τεχνικές υπηρεσίες). Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται νέα απόφαση του υπουργού Εσωτερικών με την οποία θα γίνεται η κατανομή των θέσεων ανά υπηρεσία και υπουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εσωτερικών θα κατανείμει μέρος των συνολικών θέσεων με την πρώτη απόφαση για να υπάρχει ο έλεγχος των προσλήψεων και της τήρησης της αναλογίας «μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις».