«Πράσινο» του ΣτΕ για τους ιδιώτες στην υγεία

 Νόμιμο κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το προεδρικό διάταγμα του υπουργείου Υγείας που ανάβει το πράσινο φως για τη δημιουργία ιδιωτικών εταιρειών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, χωρίς να υπάρχει ο περιορισμός της κατοχής του 51% των μετοχών από γιατρό. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν συμβατές με το Σύνταγμα τις διατάξεις του διατάγματος που προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι δικαίωμα άδειας λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών, εκτός από φυσικά πρόσωπα και αστικούς ιατρικούς συνεταιρισμούς, έχουν και εταιρείες με οποιαδήπτε νομική μορφή, που στον σκοπό τους περιλαμβάνεται η παροχή ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών καθώς και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι ιατρικοί σύλλογοι αντιδρούν έντονα, διότι με το Π.Δ. ανατρέπεται το σημερινό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο το 51% του μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών πρωτοβάθμιας υγείας πρέπει να ανήκει σε γιατρούς. Από εδώ και στο εξής, επιχειρηματίες και επενδυτές μπορούν να δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας, κυρίως τον εξωνοσοκομειακό.