Προχωράει κανονικά ο διαγωνισμός για το αίμα

Γνωμάτευση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη νομιμότητα της νομικής υπόστασης των δύο εμπλεκομένων εταιρειών θα κατατεθεί στη σημερινή συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής της Βουλής που παρακολουθεί τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την πλήρη εγκατάσταση του συστήματος μοριακού ελέγχου του αίματος (ΝΑΤ) στη χώρα μας. Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές, η γνωμάτευση θα επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση των δύο εταιρειών – εκπροσώπων με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς της χώρα μας, καθώς η Κύπρος δεν περιλαμβάνεται πλέον στις χώρες που ελέγχονται για τη λειτουργία οφ – σορ εταιρειών. Σημειώνεται ότι μία από τις δύο εμπλεκόμενες στο διαγωνισμό εταιρείες – εκπρόσωποι φαίνεται ότι είναι οφ – σορ εταιρεία με έδρα την Κύπρο. Εάν η γνωμάτευση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κινηθεί τελικά στη “γραμμή” των σχετικών πληροφοριών, τότε τα μέλη της διακομματικής επιτροπής της Βουλής για το αίμα θα αποφασίσουν σήμερα να προχωρήσει η διαδικασία για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, καθώς οι ενστάσεις των δύο ενδιαφερομένων εταιρειών επί της όλης διαδικασίας απορρίφθηκαν. Β.Β.