Προχωράμε σε επίσχεση εργασίας για τη μη καταβολή εφημεριών

p>

Α Ν Α Γ Γ Ε Λ Ι Α   Ε Π Ι Σ Χ Ε Σ Η Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Μέχρι και σήμερα 19 Ιανουαρίου 2009 δεν
μας έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα ποσά για δεδουλευμένες εφημερίες των μηνών
Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2008.

     Όπως
γνωρίζετε, οι εφημερίες μας αποτελούν μισθό, ως αμοιβές που οφείλονται κατά
νόμο στο μισθωτό ως αντάλλαγμα υπερεργασίας του, νόμιμης υπερωριακής εργασίας
του και επιτρεπόμενης απασχολήσεώς του σε ημέρα αργίας, αφού συνιστούν νόμιμα
ανταλλάγματα εγκύρως παρεχόμενης εργασίας του μισθωτού
.

Αποφεύγουν
συστηματικά να μας γνωστοποιήσουν συγκεκριμένη ημερομηνία καταβολής των
οφειλόμενων ποσών.  Κανείς δεν
αναλαμβάνει την παραμικρή δέσμευση,

Επειδή η μη καταβολή της αποζημίωσης
για την πραγματοποίηση των υποχρεωτικών ωρών εφημεριών σημαίνει ότι η Διοίκηση
αξιώνει από εμάς τους Γιατρούς να εργαζόμαστε χρόνο εφημερίας ίσο ή και
μεγαλύτερο του χρόνου εργασίας μας, δωρεάν ή "επί πιστώσει".

Επειδή τα οφειλόμενα ποσά για
δεδουλευμένες εφημερίες αναφέρονται ακριβώς σε δεδουλευμένη υπερωριακή εργασία υψίστης υπευθυνότητας,
που με τίποτα δεν θα δεχθούμε να μην πληρωθούμε.

Επειδή υπάρχει μόνιμη και εκ συστήματος
καθυστέρηση καταβολής των εφημεριών και στην άρνηση προσδιορισμού οποιουδήποτε
χρονικού σημείου για την καταβολή τους.

Επειδή και κατά το παρελθόν προηγήθηκαν
περικοπές και καθυστερήσεις

 Δηλώνουμε απερίφραστα και χωρίς υπεκφυγές, ότι:

 Μέχρι της πλήρους  ικανοποίησης  του καθΆ όλα νόμιμου αιτήματός μας καταβολής

1.των δεδουλευμένων
εφημεριών των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου
 2008, 
καθώς και

2.των οφειλομένων
περικοπών: 30% των εφημεριών μηνός Νοεμβρίου 2005 και 15,5% των εφημεριών
μηνός Δεκεμβρίου 2005 (για τις οποίες σε καμία
περίπτωση δεν θα δεχθούμε πλέον την συνήθη εκ μέρους του Νοσοκομείου,
τηλεφωνική απάντηση στα γραπτά μας αιτήματα, 
οτι:   «τις έχετε πληρωθεί»!!!!) προβαίνουμε σε ενάσκηση του δικαιώματος

επίσχεσης εργασίας,

αρχής γενομένης από την
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και εφεξής.

                                                                  
Οι γιατροί του  Κ.Υ.  Μήλου