Πρόεδρος της ΕΝΙΘ ο Στρατής Πλωμαρίτης

Σήμερα,  Τρίτη 13-7-10, πραγματοποιήθηκε Δ.Σ. της Ε.Ν.Ι.Θ. με αποκλειστικό θέμα τη συγκρότηση του προεδρείου Δ.Σ. μετά την παραίτηση του Χ. Παπαστεργίου από τη θέση του Προέδρου και την αναπλήρωση παραιτηθέντων μελών. Τά μέλη του νέου προεδρείου εκλέχτηκαν ομόφωνα και είναι τα εξής:

Πρόεδρος Στρατής Πλωμαρίτης

Αντιπρόεδρος  Θανάσης Καλιαμπάκας

Γεν. Γραμματέας    Δ. Κατσίμπα

Ταμίας Τσολάκη Ειρηάνα

Αναπληρωτής Γραμματέας  Σπύρος Γκαβόπουλος