Προειδοποίηση της Κομισιόν για το ωράριο των γιατρών του ΕΣΥ

Προειδοποιητική επιστολή απέστειλε χθες στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράλειψη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Ε.Ε. σχετικά με το μέγιστο χρόνο εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών. Οι ελληνικές αρχές έχουν πλέον στη διάθεσή τους προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Κομισιόν.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι η οδηγία της Ε.Ε. για τον χρόνο εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών βρίσκεται υπό αναθεώρηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της συναπόφασης. Η κοινή θέση που εξέδωσε το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2008, με την πλήρη υποστήριξη της Κομισιόν, εξετάζεται τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση.

Εξάλλου, η Κομισιόν ολοκληρώνει αυτό το διάστημα αναλυτική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για το χρόνο εργασίας σε όλα τα κράτη – μέλη, όπως ορίζεται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Η έκθεση προβλέπεται να εγκριθεί τον προσεχή Δεκέμβριο.

Συντάκτης : Βενιζέλος Β.