Πρόγραμμα εφημεριών για τις πρώτες 10 ημέρες του Ιουλίου αποφάσισαν οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

/strong>

 

Λάρισα 3 Ιουλίου 2008  – Ανακοίνωση της Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Λ.

 

    Η Γενική Συνέλευση των γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, αφού πληροφορήθηκε ότι ή ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την απόφαση της 26ηςΙουνίου, αποφάνθηκε ότι η ¨τροπολογία Αβραμόπουλου¨ με την οποία διατηρούταν το μεσαιωνικό εργασιακό καθεστώς για τους γιατρούς του ΕΣΥ κρίθηκε ως μη σύννομη, αποφάσισε:

1. Την κατάθεση προγραμμάτων εφημέρευσης για το μήνα Ιούλιο σύμφωνα με την ισχύουσα πλέον νομοθεσία που προβλέπει ανώτερη εβδομαδιαία απασχόληση 48 ώρες για τους ειδικευμένους και 56 ώρες για τους ειδικευόμενους. Αυτό σημαίνει ότι θα καλυφθούν, ανάλογα και με τη δύναμη της κάθε Κλινικής κατ’ ανώτερο οι πρώτες 10 ημέρες του μήνα.

2.  Θεωρούμε ότι τυχόν ατομικές ¨δηλώσεις συναίνεσης¨ για την υπέρβαση του ωραρίου είναι εκβιαστικές, απαράδεκτες ηθικά, αναξιοπρεπείς και επικίνδυνες για τους συναινούντες καθότι έτσι απαλλάσσεται το Νοσοκομείο από τις όποιες αστικές και ποινικές ευθύνες για ενδεχόμενα ιατρικά λάθη.

3.  Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να αποσύρει τις άτυπες και έκνομες μεθοδεύσεις του, που βρίσκονται σε εξέλιξη και που στοχεύουν στη συνέχιση του άθλιου εφημεριακού καθεστώτος και στη μισθολογική ομηρία των γιατρών.

4.  Καλούμε την ηγεσία  του Υπουργείου Υγείας να εγκαταλείψει  τις ανέξοδες δηλώσεις, τις υπεκφυγές, την αποφυγή του διαλόγου και να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια για εξοπλισμό, ξενοδοχειακή υποδομή και κυρίως για προσλήψεις υγειονομικών και να ξεκινήσει επιτέλους διάλογο με τη ¨διαπραγματευτική ομάδα¨ της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Είναι ο μόνος δρόμος  διεξόδου από την οριακή κατάσταση στην οποία οδηγήθηκαν οι δημόσιες υπηρεσίας υγείας της χώρας.