Προγράμματα 48ωρου- θα στραφούμε δικαστικά αν επιβληθεί εφημέρευση μέσω του “εντέλλεσθαι”

p>Ομόφωνα

αποφασίστηκαν τα εξής:

 

  1. Δεν αναγνωρίζουμε το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή ως τη Συλλογική Σύμβαση που υπέγραψε η Ομοσπονδία μας με το Υπουργό Υγείας το Δεκέμβρη του 2008.
  2. Καταγγέλλουμε την πολιτική αναξιοπιστία του Υπουργού Υγείας και την εξαπάτηση του ιατρικού κόσμου
  3. Εμμένουμε στην κατάθεση προγραμμάτων εφημεριών  με βάση την κείμενη νομοθεσία (48/56ωρο).
  4. Η ευθύνη για τη σοβαρή δυσλειτουργία των νοσοκομείων που θα προκύψει βαραίνει αποκλειστικά τη κυβέρνηση.
  5. Απαιτούμε την άμεση κύρωση από τη Βουλή της Συλλογικής Σύμβασης όπως αυτή υπογράφτηκε από την Ομοσπονδία μας και τον Υπουργό Υγείας προκειμένου να αποφευχθεί το εφημεριακό κραχ.
  6. Ενημερώνουμε τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ότι σε περίπτωση που κληθούν να εφημερεύσουν πέραν των νόμιμων ορίων γιατροί που ΔΕΝ έχουν καταθέσει υπεύθυνες δηλώσεις ρητής συναίνεσης υπέρβασης των ωρών εργασίας όπως ο νόμος προβλέπει,  θα κινηθούμε εναντίον της δικαστικά

                                 ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ