Προγράμματα 48ωρου τον Φεβρουάριο εαν δεν ψηφιστεί η κλαδική σύμβαση

p>Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συνεχιζόμενη κωλυσιεργία και τον εμπαιγμό εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας και των συναρμοδίων υπουργείων, σχετικά με την έγκριση, υπογραφή και εν συνεχεία την κατάθεση στη Βουλή για ψήφιση, της Κλαδικής Συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και ΟΕΝΓΕ,

η Γενική Συνέλευση των Νοσοκομειακών Ιατρών του Γ.Ν. Ρόδου, της 26/2/2009 αποφάσισε τα εξής:

1. Την κατάθεση προγραμμάτων εφημέρευσης για το 1o δεκαήμερο του μήνα Φεβρουάριου 2009, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα πρότυπα εφημέρευσης. Επανακαθορισμό των προγραμμάτων εφημέρευσης σύμφωνα με νέα απόφαση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την δυνατότητα εφαρμογής 48ωρου-56ωρου.

2. 24ωρη απεργία την 29/1/2009, ημέρα της σύγκλησης του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ.

3. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 2/2/2009, με την εισήγηση και επικύρωση της απόφασης της σημερινής Γενικής Συνέλευσης για επίσχεση εργασίας επ’ αόριστον και μέχρι την κατάθεση και ψήφιση αυτούσιας της Κλαδικής Συμφωνίας.

4. Με δεδομένο ότι ισχύει πλέον από 1/1/2009 η νομοθεσία για 45-56ωρο, και η οποία δεν έχει ανασταλεί με την υπογραφή και την ψήφιση της Κλαδικής Συμφωνίας, οι εφημερίες του μηνός Ιανουαρίου 2009 παραμένουν παράνομες και καθ΄ υπέρβαση του Νόμου, χωρίς την ευθύνη των γιατρών, με αποτέλεσμα αφ΄ενός να μην εγκρίνονται από τους κατά τόπους Επιτρόπους, αφ΄ετέρου να μην υπάρχει η παραμικρή εγγύηση για την αποπληρωμή τους. Για τους λόγους αυτούς και για διασφάλιση πλέον της εργασίας και της εφημεριακής απασχόλησης, αποφασίζεται η εφαρμογή όλων των Νόμων και των διαδικασιών που εξασφαλίζουν την καταβολή των ανεξόφλητων εφημεριών.

5. Θεωρούμε ότι η ψήφιση της Κλαδικής Συμφωνίας θα πρέπει να είναι αυτούσια και με όλες τις διατάξεις που έχουν συμφωνηθεί και υπογραφεί από τον Υπουργό Υγείας και την ΟΕΝΓΕ. Οποιαδήποτε αλλαγή ή κατάργηση των σχετικών διατάξεων, αποτελεί νόθευση και λόγο καταγγελίας την Κλαδικής Συμφωνίας.

6. Εξουσιοδοτείται και δεσμεύεται ο αντιπρόσωπος του Συλλόγου που θα συμμετάσχει στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ, την 29 Ιανουαρίου 2009, να καταθέσει εγγράφως και να ανακοινώσει τις θέσεις του Συλλόγου όπως αυτές εκφράζονται μέσα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς την Ελληνική Εταιρία Εντατικής Θεραπείας και τον Πρόεδρο της στο θέμα της κοινοποίησης και ανακοίνωσης των πραγματικών αναγκών των ΜΕΘ της Ελλάδος και των προβλημάτων τους.