προγράμματα εφημερίας σύμφωνα με το 48ωρο από 1ης Νοεμβρίου

p>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 48/56 ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

                                                                                             

 

                                                                                                       Ιωάννινα, 14/10/2008

 

1.Μετά την απόφαση της  Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (26/6/08)  είναι πλέον σαφές ότι το ασφαλές και νόμιμο όριο ωρών εβδομαδιαίας εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών είναι 48 ώρες για τους ειδικευμένους και 56 ώρες για τους ειδικευόμενους γιατρούς.

 

2.Τα προγράμματα εφημερίας που θα κατατεθούν για το μήνα Νοέμβριο θα είναι σύμφωνα με αυτό το όριο εβδομαδιαίας εργασίας και θα αναφέρονται σε όσες ημέρες του μήνα θα μπορούν να καλυφθούν από κάθε κλινική ή τμήμα.

 

3.Η ΕΙΝΗ απέστειλε εξώδικο προς το Διοικητή της 6ηςΥΠΕ, την οποία κοινοποίησε προς τους Διοικητές των Νοσοκομείων και τις κατά τόπους εισαγγελίες αναφορικά με την  απαράδεκτη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της  ΥΠΕ. Επί πλέον θα γίνει προφορική αναφορά στους κατά τόπους εισαγγελείς για τις παρανομίες τόσο των προγραμμάτων εφημερίας που εφαρμόζουν τα νοσοκομεία (εφημερίες ετοιμότητας, αλλαγή του προγράμματος κάθε μήνα  κλπ), όσο και για τους κινδύνους που δημιουργούνται με την εφαρμογή των νομίμων ωρών μέγιστης εβδομαδιαίας εργασίας με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου.

 

4. Καλούμε τους νοσοκομειακούς γιατρούς να μην υπογράψουν ατομική δήλωση συναίνεσης για την υπέρβαση του ορίου των εφημεριών. Η εξευτελιστική διαδικασία υπογραφής ατομικής δήλωσης οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων και της οικονομικής θέσης των γιατρών. Επωμίζονται εξ άλλου οι ίδιοι την αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ιατρικού λάθους λόγω παραβίασης του ασφαλούς ορίου εβδομαδιαίας εργασίας.

 

5.Η απόφαση του ΔΣ θα συζητηθεί και θα τεθεί υπό τη κρίση των ΓΣ των νοσοκομείων της δύναμής μας.

 

                                                            Για το ΔΣ      
 

 Ο Πρόεδρος                                                                   Η Γ.Γραμματέας

Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                        Μ.ΚΙΤΣΑΝΟΥ