Προκηρύξεις γιατρών ΕΣΥ

Είναι μεγάλη η ανταπόκριση γιατρών που θέτουν υποψηφιότητα για θέσεις οι οποίες, πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, έχουν προκηρυχτεί από τα Νοσοκομεία της χώρας. Μάλιστα σε πολλές θέσεις εκδηλώνεται σημαντικό ενδιαφέρον από γιατρούς που εργάζονται στο εξωτερικό.


Κανείς βεβαίως δεν περιμένει ν΄ ακούσει καλή κουβέντα από αυτούς που κατά σύστημα μηδενίζουν τα πάντα και προσδοκούν να καταστραφεί το σύμπαν για να εκπληρωθούν οι χιλιαστικές εμμονές τους.


Το υπουργείο Υγείας οφείλει να συνεχίσει σταθερά τη διαδικασία προκηρύξεων, ώστε τα επόμενα χρόνια να καλυφθούν τα κενά, να ορθοποδήσουν τα Νοσοκομεία και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των γιατρών και νοσηλίας των ασθενών.


Με δεδομένη την εμπειρία που προήλθε από την κλαδική συμφωνία, η διαδικασία των μελλοντικών προκηρύξεων πρέπει να γίνει με συντονισμένο τρόπο, μέσω κοινής επιτροπής προσλήψεων που θα συγκροτηθεί ανάμεσα στο υπουργείο Υγείας και την ΟΕΝΓΕ, ώστε στοχευμένα να καλυφθούν οι θέσεις κατά προτεραιότητα αναγκών.