Προκήρυξη 704 θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της χώρας

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη 704 θέσεων γιατρών ΕΣΥ, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 12/03/2024 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 29/03/2024 ώρα 15.00.

Παραθέτουμε τον πίνακα των θέσεων ανά ΥΠΕ και Νοσοκομείο της χώρας:

6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ