Προμήθειες νοσοκομείων: Κάτω τα -μικρά- “πιράνχας”, ζήτω τα μεγάλα

Τη δημιουργία ενιαίου φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο οποίος θα έχει τη μορφή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο – “σκούπα” του υπουργείου Υγείας, το οποίο παρουσίασε χθες ο Αν. Λοβέρδος στο υπουργικό συμβούλιο.

Το σχέδιο, το οποίο έχει επεξεργασθεί και παραδώσει από ημέρες στον υπουργό Υγείας η γενική γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αθ. Δρέττα, προβλέπει ότι στον ενιαίο φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα ενταχθούν τα Κέντρα Υγείας, τα περιφερειακά ιατρεία και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς και τα πολυιατρεία και οι συμβεβλημένοι γιατροί των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ ο φορέας θα εποπτεύεται από το υπουργείο Υγείας και θα καταθέτει ανά τρίμηνο αναφορές πεπραγμένων στις διοικήσεις των επτά Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) της χώρας.

Η συγκεκριμένη επιλογή της νομικής μορφής του ενιαίου φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή του ΝΠΔΔ και όχι της ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) του δημοσίου, προκρίθηκε, μετά από αρκετές παλινωδίες, παρά το γεγονός ότι, έτσι, ελλοχεύει ο κίνδυνος σοβαρών νομικών προβλημάτων στην ένταξη των γιατρών των ασφαλιστικών ταμείων, και ιδιαίτερα εκείνων του ΙΚΑ, στον νέο φορέα, προβλήματα που απορρέουν από το ιδιαίτερο καθεστώς των εργασιακών σχέσεων που διατηρούν οι γιατροί των ασφαλιστικών ταμείων.

Σε πολύ μεγάλα “πιράνχας” οι προμήθειες του ΕΣΥ από το 2012…

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνάδελφοι του υπουργού Υγείας ενημερώθηκαν χθες για πρώτη φορά σχετικά με τα θέματα και τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου – “σκούπα” του υπουργείου Υγείας, καθώς ο Αν. Λοβέρδος είχε αποφύγει χαρακτηριστικά να αποστείλει πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το κείμενο ή σημεία του στους υπολοίπους υπουργούς της κυβέρνησης.

Το πολυνομοσχέδιο – “σκούπα” του υπουργείου Υγείας καθιερώνει επίσης το κλιμακωτό rebate για τους φαρμακοποιούς, δηλαδή κλιμακωτή επιστροφή χρηματικού ποσού από τους φαρμακοποιούς προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ανάλογα με τον συνολικό τζίρο κάθε φαρμακείου και υπό τη ρητή αίρεση της έγκαιρης αποπληρωμής των φαρμακοποιών από τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ αποσαφηνίζει ακόμη τον τρόπο καταβολής του rebate (3%) από τη φαρμακοβιομηχανία προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τα έτη 2008 και 2009.

Τέλος, στις ρυθμίσεις του ίδιου πολυνομοσχεδίου περιλαμβάνεται η δημιουργία κεντρικού φορέα, κατά προτίμηση του νομοθέτη θα είναι σύμπραξη ιδιωτών, για τη διενέργεια των κεντρικών διαγωνισμών και των προμηθειών, καθώς και την αποθήκευση, υγειονομικού και ιατροτεχνολογικού υλικού για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Ο νέος φορέας θα αρχίσει να λειτουργεί από το 2012.

Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές της “Α”, μερίδα υπουργών της κυβέρνησης δεν βλέπει με καλό μάτι το σχέδιο του Αν. Λοβέρδου για την παράδοση των προμηθειών του ΕΣΥ σε πολύ μεγάλα “πιράνχας” και κάνει χαρακτηριστικά λόγο για “προμήθειες αμερικάνικου τύπου”.