Προς ενιαία παραγωγή και διάθεση εμβολίου κατά της νέας γρίπης

Ενιαία στρατηγική για την παραγωγή, αδειοδότηση και διάθεση του εμβολίου κατά του ιού της νέας γρίπης Η1Ν1 συζητήθηκε να αναληφθεί από πλευράς Ε.Ε. έπειτα από πρόταση της Κομισιόν Παράλληλα προτάθηκε η δημιουργία κεντρικού αποθέματος.

 

Εξετάστηκε επίσης το ενδεχόμενο κοινής διαπραγμάτευσης με τη φαρμακοβιομηχανία για την προμήθεια εμβολίων στα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη συνάψει επιμέρους σχετικές συμφωνίες.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν το αντικείμενο συζήτησης κατά τη χθεσινή τακτική σύνοδο υπουργών Υγείας της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο, όπου η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μάριο Σαλμά.

Οι υπουργοί Υγείας συμφώνησαν στη λήψη μέτρων και για την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του εμβολίου της εποχικής γρίπης, η οποία έχει υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από τη νέα γρίπη.

Η Ελλάδα δήλωσε πρόθυμη να συνεργαστεί για την επίτευξη αυτής της στρατηγικής και κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει την οργάνωση ενός κεντρικού αποθέματος εμβολίων, βάσει βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές επίπεδο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενδεχόμενης πανδημίας.

Ο κ. Σαλμάς στη σύσκεψη ενημέρωσε για την αντιμετώπιση του θέματος στην Ελλάδα και την ενίσχυση των μέτρων του εθνικού συστήματος επαγρύπνησης και ετοιμότητας των μέτρων ασφαλείας εν όψει της αύξησης της κινητικότητας στη χώρα μας λόγω θερινής περιόδου, άφιξης τουριστών, επιστροφής ομογενών και φοιτητών εξωτερικού και υποστήριξε την προώθηση της ενιαίας στρατηγικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του κεντρικού συστήματος.

Σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική νομοθεσία, ο κ. Σαλμάς σημείωσε την πρόοδο των εργασιών για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τη φαρμακοεπαγρύπνηση στα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης και για την πρόληψη της εισόδου, στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού, πλαστών φαρμάκων.

Σύμφωνα με τον κ. Σαλμά, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα περισσότερα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας εξέφρασαν επιφυλάξεις και αντιρρήσεις ως προς την προτεινόμενη αναθεώρηση, δεδομένου ότι δεν διασφαλίζει την προστασία των ασθενών ως προς την ποιοτική ενημέρωσή τους.