Προς ενσωμάτωση στο ΙΚΑ οι κλάδοι υγείας των Ταμείων

 

Ελεγχο δαπανών αλλά και 1.600 προσλήψεις οργανικών ιατρών, προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσιάζει η «Κ»

Της Χριστινας Kοψινη

Ενώ η επίσημη εξαγγελία για τον διαχωρισμό του κλάδου περίθαλψης από τον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ δημιούργησε την προσδοκία πως μπαίνουν οι βάσεις για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης αύξησης των δαπανών, στο σχέδιο νόμου για τον «εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του» προβλέπεται και νέα αύξηση δαπανών. Τούτο προκύπτει όχι μόνο από τη σύσταση 1.600 νέων οργανικών θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων ιδιωτικού δικαίου, από τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, συνεργατών, ειδικών επιστημόνων αλλά και από την εμφανή απουσία παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος στη ρίζα. Κι αυτή δεν είναι άλλη από τη σχέση των ιατρών -στην πλειοψηφία κάτοχοι και ιδιωτικών ιατρείων- με τους προμηθευτές και το φάρμακο.

Ταυτοχρόνως με το ίδιο σχέδιο νόμου, η κυβέρνηση φαίνεται να «κλείνει το μάτι» μέσω προσλήψεων και στους ανέργους που συμμετέχουν σε προγράμματα «εργασιακής εμπειρίας» με τη δέσμευση ότι θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία τους. Ετσι δημιουργούνται προσδοκίες για μονιμοποίηση στο ΙΚΑ εκατοντάδων νέων που μετείχαν ή συνεχίζουν να εργάζονται για 450 ευρώ στο Ιδρυμα και σε άλλα ασφαλιστικά Ταμεία μέσω των προγραμμάτων «stage». Ειδικότερα στο άρθρο 14 του σχεδίου νόμου που έχει στη διάθεσή της η «Κ», αναφέρεται ότι «η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Πρόσθετο προσόν προς διορισμό αποτελεί η εμπειρία σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Η εμπειρία αυτή τεκμηριώνεται με απασχόληση σε υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η οποία αποδεικνύεται ιδίως με αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου ή προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας».

Στο σχέδιο νόμου-σκούπα του υπουργείου Απασχόλησης, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στο θερινό τμήμα της Βουλής, προβλέπεται η σύσταση «Συμβουλίου Διοίκησης» στο οποίο εκτός από τον διοικητή και τους υποδιοικητές θα μετέχουν και οι προϊστάμενοι των γενικών διευθύνσεων. «Το Συμβούλιο μελετά θέματα που προτείνονται από τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις για εισαγωγή στο διοικητικό συμβούλιο» και αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητή ή του διοικητικού συμβουλίου.

Επίσης, δίδεται η δυνατότητα, με απόφαση του Δ.Σ. να προχωρήσει ο διοικητής στη σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (ΚΕΑ) κατά τα πρότυπα των ΚΕΠ.

Πάντως, με τις διατάξεις για τη δημιουργία δύο γενικών διευθύνσεων προδιαγράφονται τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία ενός συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πιλότος ενσωματώνοντας προοπτικά τους κλάδους Υγείας όλων των Ταμείων. Αν προχωρήσει αυτό το σχέδιο και συνδυαστεί με την ένταξη του συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας του ΙΚΑ στο ΕΣΥ θα καταργηθεί το σύστημα ελεύθερης επιλογής γιατρού που ισχύει σε όλα τα άλλα Ταμεία πλην ΟΓΑ. Σε αυτήν την περίπτωση, το σχέδιο νόμου με τις διατάξεις του βάζει τις πρώτες πινελιές στην προοπτική ενοποίησης και των κλάδων υγείας του Δημοσίου, των επιστημόνων, των ΜΜΕ και των άλλων ειδικών φορέων που έχουν ήδη ενοποιηθεί ως προς το διοικητικό τους σκέλος με τον νόμο Μαγγίνα – Πετραλιά.

Ειδικότερα με το άρθρο 2 συνιστώνται η Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Yπηρεσιών Υγείας και η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας. Στη δεύτερη εντάσσονται οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, η προληπτική ιατρική και διεύθυνση φαρμάκου με τα εξής τμήματα: φαρμακευτικής αντίληψης, συνταγογραφίας, επεξεργασίας λογαριασμών φαρμακείων, παρακολούθησης δαπανών. Με το άρθρο 8 δημιουργείται Ειδική Υπηρεσία Δικτύου παρακολούθησης στις περιφερειακές μονάδες του ΙΚΑ.

Ως προς τις προσλήψεις προβλέπεται η σύσταση 1.600 οργανικών θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων ιδιωτικού δικαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 18, η πλήρωση των θέσεων γίνεται από τα συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού προσωπικού, ενώ διευθετείται και η πρόσληψη 48 ειδικών επιστημόνων.

Επίσης με το σχέδιο νόμου προστίθενται 6 προσλήψεις στο γραφείο του διοικητή (2 ειδικοί συνεργάτες, 2 νομικοί σύμβουλοι και 2 δημοσιογράφοι) και αυξάνονται κατά 11 τα μέλη του νομικού συμβουλίου του κράτους που υπηρετούν στο γραφείο του νομικού συμβούλου του ΙΚΑ και κατά 15 οι δικαστικοί αντιπρόσωποι. Ακόμη, κατά 20% αυξάνεται η πάγια αντιμισθία των δικηγόρων του ΙΚΑ.

Ετήσιο έλλειμμα 3,3 δισ. ευρώ

Η κατάσταση στον τομέα των δαπανών υγείας των ασφαλιστικών Ταμείων έχει ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο. Τα ποσά είναι αστρονομικά και η προσπάθεια να ελεγχθεί το σύστημα έχει αποτύχει. Ακόμη κι αυτή η ποσοστιαία επιστροφή προς τα Ταμεία της έκπτωσης, την υποία υποχρεούνταν να κάνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, ουδέποτε δρομολογήθηκε.

Εκτιμάται ότι το ετήσιο έλλειμμα των ασφαλιστικών Ταμείων μόνο από τους κλάδους υγείας ανέρχεται στο ύψος των 3,3 δισ. ευρώ.

Στο ΙΚΑ ο κλάδος υγείας απορροφά όλα τα πλεονασματικά «υπόλοιπα» από τον κλάδο σύνταξης στον οποίο φαίνεται ότι οφείλει περίπου 9,5 δισ. ευρώ. Γεγονός το οποίο εξηγεί και τη μεγάλη δυσκολία οικονομικού διαχωρισμού των δύο κλάδων που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα θα προχωρήσει η αναθεώρηση του κανονισμού παροχών.

Σε πλήρες αδιέξοδο είναι ο ασφαλιστικός φορέας του Δημοσίου ΟΠΑΔ. Με χρέη που υπερβαίνουν το 1,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 400 προς τα νοσοκομεία, αναγκάστηκε να περικόψει παροχές, ενώ αντιμετωπίζει συνέχεια την απειλή διακοπής της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων από τα φαρμακεία.