Προσφυγή στο ΣτΕ για τη διατήρηση της επαγγελματικής ιδιότητας

 

Ναι στον δημαρχιακό θώκο, ναι και στην ιατρική μπλούζα είπαν πέντε εκλεγμένοι δήμαρχοι της Αττικής (Αμαρουσίου, Γαλατσίου, Πεύκης-Λυκόβρυσης, Ωρωπού και Περάματος), οι οποίοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης που επιβάλλει το ασυμβίβαστο ανάμεσα στην επαγγελματική τους ιδιότητα και το αξίωμά τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι πέντε δήμαρχοι, γιατροί στο επάγγελμα, προσέφυγαν κατά της απόφασης των 
υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας (4.5.2011) κατά το μέρος που προβλέπει οι προϋπολογισμοί των δήμων θα επιβαρύνονται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εκλεγμένων δημάρχων που τελούν σε αναστολή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Όπως προβλέπει ο Καλλικρατικός νόμος (3852/2010) η επαγγελματική δραστηριότητα των δημάρχων αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της θητείας τους  σε δήμους άνω των 10.000 κατοικιών, ενώ για τη δημοτική περίοδο 2011-2014 ισχύει και για δήμους με πληθυσμό άνω των 25.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες δημάρχους η εφαρμογή του απόλυτου επαγγελματικού ασυμβίβαστου για τους δημάρχους εισάγει έναν έμμεσο, αδικαιολόγητο και αντισυνταγματικό περιορισμό του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στα αιρετά όργανα των ΟΤΑ. Κι αυτό καθώς επαγγελματίες που θεωρούνται επιτυχημένοι στον τομέα τους αποτρέπονται να ασχοληθούν με τα κοινά και με τις υποθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στην προσφυγή επίσης τονίζεται ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, της ισότητας καθώς και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).