Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου ΟΕΝΓΕ

Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ καλούν την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009 στις 1μμ συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: «Εκτίμηση της κατάστασης»

Καλό είναι οπωσδήποτε οι Πρόεδροι των Ενώσεων καθώς και οποια(-ος) συνάδελφος ενδιαφέρεται να παραστούν στη συνεδρίαση, η οποία θα γίνει στα Γραφεία της ΟΕΝΓΕ, Μάρνη 30, 7οςόροφος.

Συναδελφικά

Δημήτρης Βαρνάβας