Πρώτα αποτελέσματα από τις εκλογές στον ΠΙΣ

p style=”margin: 0cm 0cm 4pt”>Πρώτα αποτελέσματα από τις εκλογές στον ΠΙΣ:

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΚΙ                                        132 ψήφοι    6  έδρες

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ                           76                  3

ΕΝΟ.ΣΥ- ΑΔΙΚ                                          67                   3

ΑΠΚΙ                                                         28                   1

ΔΗΠΑΚ                                                     27                   1

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ        13                   1

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ                              6