Πρωταγωνιστεί η Ελλάδα σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας

Στα 7,5 δισ. ευρώ έφτασαν το 2006 οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ποσό που αντιστοιχεί στο 3,5% του ΑΕΠ. Το σύνολο των δαπανών υγείας, για την ίδια χρονιά έφτασε το 9,1% του ΑΕΠ ή στα 19,5 δισ. ευρώ.

Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη χώρα μας στην τέταρτη θέση των χωρών με τη μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη υγείας. Σε ειδική μελέτη του οργανισμού για τις ιατρικές δαπάνες στις 30 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, πρώτες είναι οι ΗΠΑ όπου λόγω της πλήρους ιδιωτικοποίησης του συστήματος οι ιδιωτικές δαπάνες φτάνουν το 8,5% του ΑΕΠ. Ακολουθεί η Ελβετία με δαπάνες ίσες με το 4,5% του ΑΕΠ και τρίτο το Μεξικό με τις δαπάνες του να φθάνουν στο 3,7% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ από τη συνολική ετήσια δαπάνη για την υγεία στην Ελλάδα το Δημόσιο καλύπτει ένα ποσοστό 62% επι του συνόλου των δαπανών και το υπόλοιπο 38% από τους ιδιώτες. Το ποσοστό αυτό της δημόσιας συμμετοχής υπολείπεται σε σύγκριση με τον μέσο όρο των χωρών μελών του ΟΟΣΑ όπου ο μέσος όρος των δημόσιων δαπανών υγείας φτάνει το 73%. Στη Γερμανία για παράδειγμα η δημόσια χρηματοδότηση της υγείας ξεπερνάει το 77%, στην Ιταλία το 73%, στην Ισπανία το 68%, στην Ιρλανδία το 75% και στην Πορτογαλία το 70%.

Επίσης σε μια μέση ετήσια κατά κεφαλή φαρμακευτική δαπάνη που φτάνει τα 406 δολάρια τον χρόνο (περίπου 150 ευρώ με την ισοτιμία του 2006) ο ιδιώτης στη χώρα μας πληρώνει μόνο 31 δολάρια (20 ευρώ) ενώ στον μέσο όρο των χωρών μελών του ΟΟΣΑ από τη μέση ετήσια κατ’ άτομο δαπάνη των 440 δολαρίων ο δικαιούχος καταβάλλει 180 δολάρια. Στη Γερμανία από τα 500 δολάρια μέση κατά κεφαλή φαρμακευτική δαπάνη ο δικαιούχος καταβάλλει τα 128 δολάρια, στην Πορτογαλία από τα 451 ο δικαιούχος πληρώνει τα 200 και στην Ισπανία από τα 538 δολάρια ο ιδιώτης πληρώνει τα 148.