Προτάσεις για την ιατρική εκπαίδευση

p>

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΕΝΓΕ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Τι συμβαίνει τώρα

 

 • Η ιατρική εκπαίδευση με τη μορφή των επιστημονικών συνεδρίων δεν εξυπηρετεί ουσιαστικά τον αντικειμενικό της στόχο αλλά είναι μια αφορμή για «επιστημονικό τουρισμό»  και «συγκομιδή» πιστοποιητικών παρακολούθησης και μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης , χωρίς ουσιαστικό συνήθως αντίκρισμα.
 • Η ανάγκη των επιστημονικών συνεδρίων , ιδιαίτερα των διεθνών,   με τη μορφή τουλάχιστον που έχουν μέχρι σήμερα  δεν υφίσταται πλέον , εφόσον το διαδίκτυο  με την πληθώρα των επιστημονικών πληροφοριών που παρέχει μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα. 
 • Η οικονομική επιβάρυνση  για τη συμμετοχή στα συνέδρια αυτά είναι πολύ υψηλή ,  με αποτέλεσμα να είναι απαγορευτική για την πλειονότητα των –νεότερων ειδικά- γιατρών . Το γεγονός αυτό οδηγεί υποχρεωτικά τον οποιοδήποτε γιατρό  επιθυμεί πραγματικά να παρακολουθήσει ένα  συνέδριο της ειδικότητας του στην  αναζήτηση της  κάλυψης των εξόδων του από κάποια φαρμακευτική  εταιρεία ή από εταιρεία ιατρικού εξοπλισμού.  
 • Το ίδιο ισχύει για τα σεμινάρια επιστημονικής κατάρτισης που πραγματικά έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα αλλά η οικονομική συμμετοχή σε αυτά είναι ακόμα πιο υψηλή.
 • Η προώθηση των φαρμακευτικών προϊόντων μέσω των ιατρικών συνεδρίων , των «επιστημονικών  εκδηλώσεων»  που οργανώνουν οι ίδιες οι εταιρείες  , των ταξιδίων και των «γευμάτων γνωριμίας» , των παροχών παντός είδους , δεν συνάδει με την ιδιαιτερότητα του φαρμάκου ως κοινωνικού αγαθού – και όχι ως εμπορεύματος- τεράστιας  σημασίας για τη δημόσια υγεία  .
 • Η όποια εκπαίδευση –μετεκπαίδευση παρέχουν σήμερα  οι Ιατρικές Σχολές και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία μέσω διαλέξεων, επιστημονικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων, δεν αφορά και δεν περιλαμβάνει τα υπόλοιπα επαρχιακά νοσοκομεία και το ιατρικό δυναμικό ( γιατροί ΕΣΥ, ειδικευόμενοι , ελευθεροεπαγγελματίες) που ζει και εργάζεται εκτός της «σφαίρας επιρροής» των πανεπιστημιακών γιατρών.

 

Τι πιστεύουμε

 

 • Η εκπαίδευση των γιατρών είναι πολύ σοβαρή υπόθεση  για να αφήνεται στα χέρια των φαρμακευτικών εταιρειών. Είναι αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας  και των ίδιων των γιατρών μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργάνων (ΠΙΣ, Ιατρικές επιστημονικές εταιρείες κ.λ.π.) και πρέπει να γίνεται με σχεδιασμένο, καθολικό ,  έγκυρο επιστημονικά και  διαφανή τρόπο.
 • Σε μία εποχή που το διαδίκτυο προσφέρει ανεξάντλητη , αξιόπιστη και φτηνή πληροφορία, δεν μπορούμε  να μένουμε προσκολλημένοι σε πρακτικές  του παρελθόντος , αμφισβητούμενης αξίας ακόμα και στο καθαρά επιστημονικό επίπεδο.   
 • Οι γιατροί πρέπει να ενημερώνονται για τα φάρμακα από εγκεκριμένα όργανα του κράτους ( ΕΟΦ κλπ) και όχι στα πλαίσια διαφημιστικής καμπάνιας των φαρμακευτικών εταιρειών. 

 

 

Τι προτείνουμε

 

 • Να σταματήσει η σημερινή «βιομηχανία» παραγωγής ιατρικής ενημέρωσης και επιστημονικών προσόντων , στην οποία συμπράττουν οι ποικιλώνυμες επιστημονικές ιατρικές εταιρείες και οι φαρμακευτικές εταιρείες-χορηγοί.
 • Να κοπεί οριστικά ο «ομφάλιος λώρος» μεταξύ ιατρικής εκπαίδευσης και φαρμακοβιομηχανίας και να  αποκλειστεί θεσμικά και λειτουργικά  η προσωπική συναλλαγή γιατρού-φαρμακευτικής εταιρείας ως μηχανισμού πρόσβασης στην σύγχρονη  επιστημονική γνώση .
 • Οι φαρμακευτικές εταιρείες να μην έχουν δικαίωμα διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων/εκδηλώσεων.  
 • Να σταματήσουν οι διαφημιστικού τύπου εκδηλώσεις προώθησης φαρμάκων και οι επισκέψεις  των φαρμακευτικών αντιπροσώπων στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. 
 • Η ενημέρωση των γιατρών για νέα φάρμακα να γίνεται απευθείας από τον ΕΟΦ .
 • Να επανεξεταστεί  η διοργάνωση συνεδρίων με τη μορφή που έχουν σήμερα και όχι απλώς να γίνει πιο γραφειοκρατική η διαδικασία έγκρισης τους .
 • Να δημιουργηθεί ένας Δημόσιος Φορέας Ιατρικής Εκπαίδευσης του τύπου της«Ακαδημίας Επιστημών Υγείας» , χρηματοδοτούμενος  από το Κράτος και με την υποχρεωτική οικονομική συνδρομή των φαρμακευτικών εταιρειών, που θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της δωρεάν συνεχιζόμενης εκπαίδευσης/μετεκπαίδευσης των γιατρών  και των υπόλοιπων υγειονομικών.  
 • Για την ανάγκη επικοινωνίας και ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο, να δημιουργηθεί Πανελλήνια Επιστημονική Ιατρική ιστοσελίδα όπου θα έχει ο κάθε ένας δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και η οποία θα συμπεριλαμβάνει:

Ø      Διοργάνωση τηλεδιασκέψεων και σεμιναρίων μέσω υπολογιστή

Ø      Δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ όλων των γιατρών της χώρας

Ø      Διαρκές ηλεκτρονικό επιστημονικό συνέδριο όπου θα ανακοινώνονται εργασίες  , αντίστοιχες των προφορικών ανακοινώσεων ή των poster  που παρουσιάζονται σήμερα  στα συνέδρια , μετά από αξιολόγηση από ειδικά επιστημονικά όργανα.

 • Να επιδοτείται  με «μόρια» εκπαίδευσης μόνο η συμμετοχή σε σεμινάρια εκπαίδευσης /κατάρτισης και οι ανακοινώσεις σε επιστημονικές ιστοσελίδες ή δημοσιεύσεις σε έντυπα ή ηλεκτρονικά περιοδικά εγκεκριμένα από το κράτος.
 • Να μη χορηγούνται μόρια εκπαίδευσης από την παρακολούθηση των «κλασσικών»  συνεδρίων.
 • Να υποχρεώνονται τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία να διοργανώνουν ομιλίες και εκπαιδευτικά σεμινάρια αποκλειστικά για τους γιατρούς της αντίστοιχης περιφέρειας  (Νομαρχιακά Νοσοκομεία) που λόγω των πολλών εφημεριών και της δύσκολης μετακίνησης δεν έχουν την πρακτική και οικονομική δυνατότητα να εκπαιδευτούν. Να είναι θεσμοθετημένη και υποχρεωτική η περιοδική μετεκπαίδευση όλων των γιατρών του ΕΣΥ σε περιφερειακά ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία , κάτι που βεβαίως προϋποθέτει την επαρκή στελέχωση των επαρχιακών νοσοκομείων .
 • Να οργανωθούν ιατρικές βιβλιοθήκες σε όλα τα νοσοκομεία και να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των γιατρών στα πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά  κάθε ειδικότητας.
 • Να δημιουργηθεί ιστοχώρος κάθε Νοσοκομείου ο οποίος θα διαθέτει ιστότοπο για το επιστημονικό-ερευνητικό-εκπαιδευτικό μέρος της λειτουργίας του Νοσοκομείου.
 • Να υποχρεούνται όλες οι κλινικές και τα τμήματα του νοσοκομείου στο τέλος του χρόνου να παρουσιάζουν το κλινικό-επιστημονικό-ερευνητικό τους έργο σε αυτόν τον ιστοχώρο από όπου θα επιλέγονται οι καλύτερες δουλειές για ανάρτησή τους στο επίσημο και διαρκές  Πανελλήνιο ηλεκτρονικό επιστημονικό συνέδριο .

 

Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή των προτάσεών μας θα μπορούσε να συμβάλλει στην απεμπλοκή από την απαράδεκτη οικονομική συναλλαγή γιατρών και φαρμακευτικών εταιρειών, από την κατευθυνόμενη συνταγογραφία και την προκλητή φαρμακευτική δαπάνη , από την κατασπατάληση χρημάτων σε διοργάνωση πανάκριβων και «πολυτελών»  συνεδρίων χωρίς ουσιαστικό επιστημονικό αντίκρισμα  και από τη σημερινή «μοριοθηρία» που διαστρέφει την ουσία της ιατρικής εκπαίδευσης  , ενώ είναι βέβαιο ότι  θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά στην αναβάθμιση του ιατρικού έργου και της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες .  

 

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ