Πρόταση ΕΟΦ για συνέδρια

 

Προς δημόσια διαβούλευση έχει θέσει εδώ 10 ημέρες ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων το «σχέδιο» εγκυκλίου που θα θέτει νέους κανόνες στον τρόπο έγκρισης και χρηματοδότησης από φαρμακευτικές εταιρείες των ιατρικών συνεδρίων. Οπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του ΕΟΦ, ο επαναπροσδιορισμός αυτών των κανόνων καθίσταται αναγκαίος, εξαιτίας της αλματώδους αύξησης, το τελευταίο διάστημα, των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Το διάστημα για τη δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς λήγει στις 18 Αυγούστου και θα ακολουθήσει εγκύκλιος, η ισχύς της οποίας θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Η πρόταση του ΕΟΦ, όπως αυτή περιγράφεται στο σχέδιο – «πλαίσιο αρχών», αφορά μεταξύ άλλων τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής που θα αξιολογεί τα αιτήματα για τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, ενώ θα ορίζει και τον ανώτατο αριθμό εκδηλώσεων που δύνανται να πραγματοποιούνται κατ’ έτος, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο των συνεδρίων και τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις. Επίσης, προτείνεται ο ΕΟΦ να καθορίζει ανώτατο όριο ετήσιων χορηγιών ανά φαρμακευτική εταιρεία και ανώτατο όριο χορηγιών ανά γιατρό ή άλλο επαγγελματία υγείας. Η κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας γιατρών που συμμετέχουν στα συνέδρια από τις φαρμακευτικές εταιρείες μπορεί να γίνεται μετά από έγκριση του ΕΟΦ. Επιπλέον, οι γιατροί που εργάζονται σε δημόσιες μονάδες υγείας οφείλουν να υποβάλουν στην υπηρεσία τους στο τέλος του έτους, υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται τα συνέδρια στα οποία συμμετείχαν και οι χορηγίες από φαρμακευτικές.