«Πρωταθλητές» σε φαινόμενα χρηματισμού τα νοσοκομεία

«Πρωταθλητές» στα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς για το 2007 αναδεικνύονται τα νοσοκομεία, ενώ ακολουθούν οι πολεοδομίες, οι εφορίες, οι υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών και οι δήμοι, με το συνολικό χρηματικό κόστος από τα φαινόμενα διαφθοράς τον περασμένο χρόνο να φτάνει τα 613 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 485 εκ. ευρώ αφορούν στον δημόσιο τομέα και τα 228 εκ. ευρώ στον ιδιωτικό.

Αυτό συμπεραίνει, μεταξύ άλλων, η έρευνα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από την εταιρεία Public Issue για λογαριασμό του Ελληνικού Γραφείου Διεθνούς Διαφάνειας κατά την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο μέσος όρος χρηματισμού σε περιστατικά διαφθοράς στον δημόσιο τομέα φτάνει τα 1.313 ευρώ και στον ιδιωτικό τομέα τα 1.554 ευρώ, ενώ το ποσοστό συνολικής διαφθοράς τα προηγούμενα χρόνια έφτανε το 26%. Το 2007, ωστόσο, περιορίστηκε στο 12%.

Η κύρια μορφή διαφθοράς στα δημόσια νοσοκομεία αναφέρεται σε περιστατικά εγχειρήσεων, στις πολεοδομίες σε περιστατικά έκδοσης οικοδομικών αδειών, στις εφορίες σε περιστατικά κλεισίματος και ελέγχου βιβλίων, στο υπουργείο Μεταφορών κατά τη διάρκεια εξετάσεων για την απόκτηση διπλωμάτων οδήγησης και στους δήμους για την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων.

Τη μερίδα του «λέοντος» σε υποθέσεις διαφθοράς κατέχουν και στον ιδιωτικό τομέα τα νοσοκομεία, ενώ ακολουθούν οι ιδιωτικές τράπεζες και οι δικηγόροι. Τα «φακελάκια» σε εγχειρήσεις αποτελούν τον κύριο λόγο διαφθοράς στα νοσοκομεία του ιδιωτικού τομέα, η χορήγηση δανείων από τις ιδιωτικές τράπεζες «γεννά» φαινόμενα διαφθοράς, ενώ στους δικηγόρους διαπιστώθηκε διαφθορά σε γενικές δικηγορικές υποθέσεις.