Πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)

p style=”margin: 0cm 0cm 4pt”>
Γραφείο Τύπου

Αναπληρωτή Υπουργού

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

19 Μαρτίου 2015

 

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου, η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), η οποία έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία ενός κειμένου θέσεων και προτάσεων για την ανασυγκρότηση της δημόσιας ΠΦΥ.

 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών διαπιστώθηκε η ανάγκη εκπόνησης ενός στρατηγικού σχεδίου σύμφωνα με το οποίο η  ΠΦΥ θα αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα του δημόσιου συστήματος υγείας. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται να δρομολογηθούν και να υλοποιηθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης των δομών που σήμερα είναι ένα βήμα πριν την κατάρρευση. Στην περίοδο της ανθρωπιστικής κρίσης που διανύουμε, η ανάγκη αναδιοργάνωσης της ΠΦΥ είναι επιτακτική καθώς θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου της ισότιμης και καθολικής υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού και της ανακούφισης των πολιτών.

 

Το κείμενο που θα προκύψει με την ολοκλήρωση των εργασιών της Ομάδας, θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ποιοτικού μοντέλου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της αποτελεσματικότητας και της ισότητας. Στη συνέχεια, το σχέδιο αυτό θα τεθεί σε διαβούλευση με όλους τους υγειονομικούς φορείς που σχετίζονται με την ΠΦΥ ώστε μέσα από γόνιμο διάλογο να εμπλουτιστεί και να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη και σοβαρή μεταρρυθμιστική παρέμβαση.