Πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής ΒΑΕ

ME την παρουσία της υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνης Πάλη-Πετραλιά πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Τα μέλη της επιτροπής είναι οι: πρόεδρος: Α. Λινού, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναπληρωτής πρόεδρος: Ι. Αλαμάνος, καθηγητής Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Γ. Ρωμανιάς, εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ. Ε. Μπαρδάνη, εκπρόσωπος του ΣΕΒ. Σ. Τσιανάκας, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αναπληρωτής: Θ. Τρωγάδας, εκπρόσωπος ΤΕΕ. Γ. Ψηλός, τέως γενικός διευθυντής ΤΕΒΕ. Ευγενία Πανταζή, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Eνωσης Ιατρών Εργασίας. Α. Γραμματίκα, γενική διευθύντρια Κοινωνικής Ασφάλισης της ΓΓΚΑ.

Αναπληρώτρια: Α. Μαραβέλη, προϊσταμένη Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών της ΓΓΚΑ. Ι. Κραψίτης, γενικός διευθυντής Συνθηκών και Υγιεινής Εργασίας του Υπ. Απασχόλησης. Π. Αλουμανής, Κέντρο Διάγνωσης και Ιατρικής Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.