Πρωτομαγιά

132 χρόνια πέρασαν από τον Μάιο του 1886, τότε που οι εργάτες βγήκαν στο δρόμο για να διεκδικήσουν «οκτώ ώρες δουλειά, οκτώ ώρες ψυχαγωγία και μόρφωση, οκτώ ώρες ύπνο και ξεκούραση».


132 χρόνια από τότε που ο αγώνας των εργαζομένων βάφτηκε με αίμα και η κρατική καταστολή κατάφερε προσωρινά να επιβάλει την υποχώρησή του, λειτουργώντας ως ασπίδα της εργοδοτικής τρομοκρατίας.


132 χρόνια πέρασαν, και παρ’ όλα αυτά τα αιτήματα του Μάη του 1886 είναι επίκαιρα. Eπιτακτική ανάγκη αποτελεί η υπεράσπιση και η διεύρυνσή τους.