Πρωτοσέλιδο Υγείανετ 47864

<Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου

<όλες και όλοι οι γιατροί

<Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και Περιφ. Ιατρείων

<συμμετέχουμε στην πανελλαδική απεργία