Πρωτοσέλιδο Υγείανετ 48106

Καταστρατηγώντας οποιαδήποτε συνταγματική δικλίδα ασφαλείας των δημοσίων υπαλλήλων και εισάγοντας το δόγμα της fast track διαχείρισης και οργάνωσης του δημοσίου τομέα, τα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατέθεσαν τροπολογία σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να καταργούνται θέσεις και ολόκληροι κλάδοι σε υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ με βάση τους οργανισμούς τους, "οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρυθμίσης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού". Μάλιστα, "μπορεί με τα ίδια Προεδρικά Διατάγματα να αντικαθίσταται, καταργείται ή να τροποποιείται κάθε ισχύουσα διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, σχετική με την οργάνωση και λειτουργία των παραπάνω φορέων".

Να δείτε που σύντομα η συγκυβέρνηση Σαμαρά και του συνταγματολόγου Βενιζέλου θα καταργήσει και τύποις το σύνταγμα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Διότι κατ΄ ουσίαν δεν το έχει απλά καταργήσει.
Το έχει ξεσκίσει..