Πρωτοσέλιδο Υγείανετ 48582

Μετά την αποστολή εγγράφου από την  ΟΕΝΓΕ προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και τις επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις που επακολούθησαν, απεστάλη σήμερα έγγραφο από το υπουργείο Οικονομικών (κλικ εδώ), με το οποίο δίνονται τελικές οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τα λογιστήρια των Νοσοκομείων και τις ΔΟΥ, ώστε να ρυθμιστεί οριστικά ο τρόπος δήλωσης του επιδόματος βιβλιοθήκης.

Βάσει του εγγράφου, το ποσόν που αντιστοιχεί στο επίδομα ΔΕΝ θα αναγραφεί στη φορολογική δήλωση και τα λογιστήρια σε περίπτωση που έχουν εκδώσει βεβαιώσεις εισοδήματος με φορολογημένο το επίδομα θα πρέπει σύμφωνα με το έγγραφο της ΓΓΔΕ να εκδώσουν νέες βεβαιώσεις και να αναρτήσουν διορθωμένο αρχείο στο Taxis.