Προύποθέσεις αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας από τα ασφαλιστικά ταμεία

 του Γ. Κουτρουμάνη*

Ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο έχει ασφαλιστεί κάποιος, συντρέχουν και διαφορετικές προϋποθέσεις.

  • Οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα μάθουν περισσότερα εδώ
  • Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, (ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, στα ταμεία Τύπου αλλά και στα ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών) θα κάνουν κλικ εδώ
  • Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, (ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ δηλαδή στο πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ) θα κάνουν κλικ εδώ
  • Οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, εδώ

Χρήσιμες θα σας φανούν και οι ακόλουθες γενικές επισημάνσεις:

1. Οι διατάξεις που ισχύουν για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας, είναι ενιαίες σε πολλά σημεία και προβλέπονται από το Νόμο 1358 του 1983. Στην πραγματικότητα όμως παρουσιάζονται μεγάλες διαφορές από Ταμείο σε Ταμείο, αφού είναι διαφορετικό το ποσό των  εισφορών που καταβάλλεται για την αναγνώριση του χρόνου αυτού.  Σημαντικές ωστόσο είναι και οι διαφορές στα οφέλη που προκύπτουν από την αναγνώριση ανάλογα με το Ταμείο στο οποίο είναι ασφαλισμένος.   

2. Όταν ο ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει τις προβλεπόμενες από το Ταμείο του χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας είναι μια σωστή επιλογή και συμφέρουσα σε όλα τα Ταμεία. Αντίθετα, όταν η αναγνώριση γίνεται με σκοπό την προσαύξηση της σύνταξης, δεν είναι πάντοτε σωστή επιλογή. Για το λόγο αυτό χρειάζεται προσοχή και η αναγνώριση πρέπει να γίνεται με κριτήριο πόσα θα πληρώσεις και ποια θα είναι η προσαύξηση της σύνταξης που θα πάρεις. Σε πολλές περιπτώσεις δεν συμφέρει η αναγνώριση.   

3. Για τα Ταμεία των ανεξάρτητα απασχολούμενων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.Α.Υ., Ταμείο Νομικών που σήμερα είναι στο ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων Ε.Τ.Α.Α.) ισχύουν τα ίδια που αναφέρονται και για τα άλλα Ταμεία με τη διαφορά ότι το ποσό που καταβάλλεται για την αναγνώριση, όπου δεν υπάρχουν ασφαλιστικές κατηγορίες, ανέρχεται στο 20% του ποσού επί του οποίου καταβάλλονται εισφορές για σύνταξη. 

4. Όταν ένας ασφαλισμένος έχει ασφάλιση σε περισσότερα του ενός Ταμεία, έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει μόνο στο ένα από αυτά το χρόνο στρατιωτικής θητείας. Η επιλογή είναι δική του ανεξάρτητα ποιο είναι το τελευταίο Ταμείο στο οποίο έχει ασφαλιστεί. 

5. Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και συνταξιοδοτείται με σύνταξη αναπηρίας, η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας για θεμελίωση του δικαιώματος απαιτεί 900 ημέρες ασφάλισης. Επίσης, όταν πρόκειται για σύνταξη χηρείας, οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης είναι 900, όμως στην περίπτωση αυτή η χήρα θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας της. Παιδιά που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα τους, μπορούν επίσης να ζητήσουν αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας του, εφόσον είχε ο θανών συμπληρώσει 900 ημέρες ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή, τα παιδιά, δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο έτος εάν σπουδάζουν. 

6. Οι διατάξεις που ισχύουν για την κύρια σύνταξη, ισχύουν αναλόγως και στα  Επικουρικά Ταμεία. Για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας στα Επικουρικά Ταμεία καταβάλλεται για κάθε μήνα το άθροισμα της εισφοράς εργαζομένου και εργοδότη. Κατά κανόνα, στα Ταμεία αυτά, συμφέρει η αναγνώριση μόνο στις περιπτώσεις  που χρησιμοποιείται ο χρόνος αυτός για θεμελίωση δικαιώματος. Όπως και στα ταμεία Κύριας Ασφάλισης, για κάποιον που έχει ασφάλιση σε περισσότερα του ενός Επικουρικά Ταμεία, παρέχεται η δυνατότητα να αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής θητείας μόνο στο ένα από αυτά.

* Ο Γ. Κουτρουμάνης, είναι πρόεδρος των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία