Προβλήματα λειτουργίας του Ακτινολογικού Τμήματος

div> 

Οι κλινικές και τα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών λειτουργούν οριακά, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας που απέχουν κατά πολύ από αυτές που αξίζουν στους Σερραίους, οι οποίοι προσέρχονται σ’ αυτό και αναζητούν λύση των προβλημάτων της υγείας τους.
 
Το ένα μετά το άλλο, τα εργαστήρια του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών καταρρέουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι, εδώ και δυο μήνες περίπου, το μοναδικό ακτινολογικό μηχάνημα που διαθέτει το ακτινολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών έχει τεθεί εκτός λειτουργίας εξαιτίας βλάβης, με αποτέλεσμα τη μεγάλη ταλαιπωρία των ασθενών, αλλά και των εργαζόμενων.
 
Περισσότερα από 250 άτομα εξυπηρετούνται σε καθημερινή βάση από το συγκεκριμένο ακτινολογικό μηχάνημα και είναι το μοναδικό που λειτουργεί κάθε μέρα και όλο το εικοσιτετράωρο, καλύπτοντας ουσιαστικά όλα τα επείγοντα περιστατικά του Νομού Σερρών.
 
Όλο αυτό το διάστημα, τα επείγοντα περιστατικά εξυπηρετούνται από τα δυο ακτινοσκοπικά-ακτινολογικά μηχανήματα, χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες των Τεχνολόγων Ακτινολόγων του ακτινολογικού τμήματος, τα οποία όμως παρουσιάζουν συχνά βλάβες εξαιτίας της ανορθόδοξης χρήσης τους. Να σημειωθεί πως τα ακτινοσκοπικά-ακτινολογικά μηχανήματα είναι πολύ υψηλού κόστους και θα έπρεπε να αξιοποιούνται μόνο για τις ειδικές εξετάσεις για τις όποιες και προορίζονται.
 
Επιπλέον προβλήματα στην λειτουργία του ακτινολογικού τμήματος δημιουργούν και οι συχνές βλάβες του εμφανιστηρίου των ακτινογραφιών, το οποίο έχει «δανεισθεί» η διοίκηση του Γ. Νοσοκομείου Σερρών από το Κέντρο Υγείας Μαυροθάλασσας πριν από δύο χρόνια! Το νεότερης τεχνολογίας εμφανιστήριο του ακτινολογικού τμήματος βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγο βλάβης, για το ίδιο χρονικό διάστημα!
 
Πάνω σ’ όλα αυτά έρχεται να προστεθεί το γεγονός πως το ακτινολογικό τμήμα στερείται άδειας λειτουργίας εδώ και δεκαοχτώ μήνες!!! Η τελευταία ανανέωση έγινε στις 15-7-2009 και για διάρκεια ενός έτους διότι ο αξονικός τομογράφος είναι πεπαλαιωμένος, πάνω από δεκαετία (δεκατεσσάρων ετών!!!!).
 
Επίσης, τα τελευταία περίπου δυο χρόνια το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στερείται υπηρεσιών ακτινοφυσικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει πραγματοποιηθεί για το μεγάλο αυτό χρονικό διάστημα ο προβλεπόμενος περιοδικός έλεγχος στα ακτινολογικά μηχανήματα του εργαστηρίου με τον κίνδυνο διαρροής ακτινοβολίας να είναι πλέον αυξημένος. Με την πάγια έλλειψη Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφάλειας ολοκληρώνεται η εικόνα ενός ακτινολογικού τμήματος με μεγάλη επικινδυνότητα, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εξυπηρετούμενους από αυτό πολίτες.
 
Άλλο ένα σοβαρό ζήτημα έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας του αξονικού τομογράφου. Στη στελέχωση του αξονικού τομογράφου αξιοποιούνται μόνον επτά Τεχνολόγοι, ενώ οι υπόλοιποι έχουν αποκλειστεί δια πάντως ή μέχρι να αποχωρήσει κάποιος συνάδελφος τους σε συνταξιοδότηση κτλ. Οι λόγοι προφανείς γι’ αυτούς που γνωρίζουν!!
 
Η ελλιπής στελέχωση έχει ως αποτέλεσμα να εργάζονται οι Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι σε καθημερινή και δεκαεξάωρη βάση (απόγευμα- νύχτα) και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες σε εικοσιτετράωρη. Αν συνυπολογιστούν η καθημερινή λειτουργία απογευματινών ιατρείων και η στελέχωσή τους με τρεις (εκ των επτά) Τεχνολόγους Ακτινολόγους γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι επτά Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι βρίσκονται σχεδόν κάθε μέρα κι όλη μέρα στο εργαστήριο!!!
 
Φυσικά αμείβονται ικανοποιητικά, γεγονός που προκαλεί δικαιολογημένα τις αντιδράσεις των «αποκλεισμένων» συναδέλφων τους, για να θέτουν όμως την υγεία τους στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να την θέτει σε κίνδυνο!!!
 
Τα παραπάνω θέματα έχουν τεθεί επανειλημμένα στη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, τόσο από το Σωματείο Εργαζομένων, όσο και από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τεχνολόγων Ακτινολόγων, χωρίς κανένα όμως αποτέλεσμα. 
 
Μέχρι πότε λοιπόν θα παραμένει στο απυρόβλητο η Διοίκηση κάθε Νοσοκομείου που δεν προστατεύει τις ζωές ανθρώπων; Ποια η θέση του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος είναι και Ιατρός Ακτινοδιαγνωστικής. Μέχρι πιο σημείο το Υπουργείο Υγείας θα ζητά περικοπές σε βασικές λειτουργικές δαπάνες, ώστε να βγαίνουν τα λογιστικά στοιχεία που έχει θέσει ως στόχο; Είναι απαράδεκτο να ξεχνά κανείς πως πίσω και πέρα από τους αριθμούς υπάρχουν και οι ανθρώπινες ζωές τις οποίες δεν έχει απολύτως κανένα δικαίωμα να θυσιάζει στο βωμό της «οικονομίας» και της επίτευξης των οικονομικών στόχων.
 
Βούλτσιος Αβραάμ
 
Ειδικός γραμματέας
Πανελλήνιου Συλλόγου
Τεχνολόγων Ακτινολόγων