Προβλήματα με την χορήγηση φαρμάκων σε ψυχικά πάσχοντες

Από Μαρία Τσιλιμιγκάκη

Με επιστολή της προς τον υπουργό Υγείας, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, καταγγελλει σωρεία προβλημάτων για την λήψη ψυχιατρικών φαρμάκων ειδικά από τους αναςφάλιστους. 

Τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν με την επιστολή της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας είναι τα εξής:

Έχουν φτάσει στην ΕΨΕ επιστολές διαμαρτυρίας συναδέλφων για στιγματισμό των ασθενών από αυτό το μέτρο. Για παράδειγμα, ο ίδιος ασθενής μπορεί να λαμβάνει φάρμακα για άλλες παθήσεις από τα ιδιωτικά φαρμακεία και για νευρολογικές ή ψυχιατρικές παθήσεις από νοσοκομείο.

Η απαραίτητη ηλεκτρονική συνταγή για ασθενείς με βιβλιάριο κοινωνικής πρόνοιας αφορά ένα νοσοκομείο στο οποίο εγγράφεται ο ασθενής ή περισσότερα νοσοκομεία; Αυτό είναι σαφές όταν ο ασθενής παρακολουθείται από μονάδες που συνδέονται με συγκεκριμένο νοσοκομείο. Στις άλλες- και σαφώς περισσότερες περιπτώσεις- διαμαρτύρονται οι ασθενείς γιατί τα νοσοκομεία δεν διαθέτουν το συγκεκριμένο φάρμακο και αυτά που το διαθέτουν, μετά από τηλεφωνικές συνεννοήσεις και συνταγογράφηση από ιατρούς του νοσοκομείου είναι ως την εξάντληση του στοκ.

Υπάρχει σύγχυση σχετικά με τη συνταγογράφηση σε ανασφάλιστους ασθενείς πλην των προνοιακών από τα ιδιωτικά φαρμακεία ή αυτά των νοσοκομείων. Στην πράξη, πολλοί από αυτούς τους ασθενείς τα προμηθεύτηκαν ή και τα προμηθεύονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, πληρώνοντας συμμετοχή, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα διευκρίνισης των οδηγιών.