Ψάχνουν την περιουσία όλων των δημοσίων υπαλλήλων

Η κυβέρνηση έδωσε το «πράσινο φως» για την πλήρη καταγραφή της περιουσιακής κατάστασης όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας. Η απόφαση αυτή, που θεωρείται κίνηση εντυπωσιασμού, αποβλέπει στην αύξηση των εσόδων του κράτους με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, στην αυτοτελή φορολόγηση των «κρυφών» εισοδημάτων και των επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων και στην πάταξη της διαφθοράς που έχει προσλάβει ευρείες διαστάσεις στο Δημόσιο. Για τον σκοπό αυτόν μάλιστα δημιουργείται και ειδική βάση δεδομένων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων που θα επιφορτιστεί με την ευθύνη της ηλεκτρονικής επεξεργασίας και διασταύρωσης των στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης τα οποία υποχρεούνται να δηλώνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Συγκεκριμένα, όπως διευκρινίζεται σε σχετική εγκύκλιο του αρμόδιου υπουργού Εσωτερικών κ. Πρ. Παυλόπουλου, η υποχρέωση δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης δεν έχει σχέση με τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» τις οποίες υποβάλλουν κάθε χρόνο στον αρμόδιο εισαγγελέα οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε νευραλγικούς τομείς του Δημοσίου και έχουν άμεσες συναλλαγές με τους πολίτες. Η νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, γίνεται κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 28 του Υπαλληλικού Κώδικα και «ισχύει για όλους τους δημόσιουςκαι δημοτικούς υπαλλήλους ανεξάρτητα από την υποχρέωση για υποβολή δήλωσης περιουσιακήςκατάστασης που προβλέπεταιαπό άλλες διατάξεις (Ν. 2343/95 και Ν. 3213/03)». Η κυβέρνηση, εμμέσως πλην σαφώς, αναγνωρίζει με αυτόν τον τρόπο ότι το υφιστάμενο σύστημα ελέγχου της περιουσίας των δημοσίων υπαλλήλων ως αποτρεπτική για την πάταξη της διαφθοράς κίνηση έχει αποτύχει στην πράξη. Οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» σήμερα ελέγχονται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν καταγγελίες πολιτών περί διαφθοράς ή έπειτα από πορίσματα ελεγκτικών μηχανισμών στα οποία καταλογίζονται ποινικές ευθύνες σε υπαλλήλους.

Ηδη η κυβέρνηση, όπως γίνεται σαφές από την εγκύκλιο του κ. Παυλόπουλου, έχει προχωρήσει και στη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής, αποτελούμενης από υπαλλήλους των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας, με αντικείμενο τη μελέτη και την επεξεργασία του περιεχομένου του νέου εντύπου για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που θα υποβάλουν οι υπάλληλοι, έτσι ώστε να είναι ευχερέστερη η ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων. «Η επεξεργασία των δηλώσεων»αναφέρεται στην εγκύκλιο «θα γίνεται από τις αρμόδιεςυπηρεσίες της Γενικής ΓραμματείαςΠληροφοριακών Συστημάτωντου υπουργείου Οικονομικών,στην οποία θα διαβιβάζονταιηλεκτρονικά. Για την έγκαιρη προετοιμασία του συστήματοςνα δεχθεί τα στοιχεία αυτά, είναι απαραίτητο να προηγηθείη ηλεκτρονική καταχώρισηκαι κωδικοποίηση των υπηρεσιώνπουυπάγονται στις διατάξειςτου Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτουμένων στοιχείων ορίζεται η 20ή Ιουλίου 2009.

Η απόφαση της κυβέρνησης, αν και εγκυμονεί κινδύνους για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των δημοσίων υπαλλήλων, είναι γεγονός ότι, πρώτον, ανοίγει τον δρόμο για την αυτοτελή φορολόγηση των επιδομάτων και την καθιέρωση του νέου μισθολογίου για τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους από τις αρχές του 2010, δεύτερον, διευκολύνει την πάταξη της φοροδιαφυγής, καθώς παρέχει τη δυνατότητα άμεσης διασταύρωσης των περιουσιακών στοιχείων και, τρίτον, υποβοηθεί το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών και κυρίως του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ο οποίος θα μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς και εν γένει στην περιουσία όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων υπαλλήλων που εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς.