«Ψαλίδι» στις εφημερίες γιατρών

Τη δραστική περικοπή εφημεριών και υπερωριών των νοσοκομειακών γιατρών αποφάσισαν οι αρμόδιοι υπουργοί

Τη δραστική περικοπή εφημεριών και υπερωριών των νοσοκομειακών γιατρών, σε εναρμόνιση με τη σχετική κοινοτική οδηγία αποφάσισαν σε σύσκεψη που είχαν χθες στο υπουργείο Οικονομίας οι συναρμόδιοι υπουργοί Υγείας Δ. Αβραμόπουλος και Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφης, παρουσία και του υφυπουργού Οικονομίας Ν. Λέγκα.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της προσαρμογής στη σχετική κοινοτική οδηγία του νέου ωραρίου για τους ειδικευόμενους και τους ειδικευμένους γιατρούς και η διαμόρφωση του συνολικού χρόνου εργασίας (τακτικό ωράριο και υπερωρίες εφημεριών) σε 56 ώρες και σε 48 ώρες εβδομαδιαίως, για τους ειδικευόμενους και τους ειδικευμένους γιατρούς αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το υφιστάμενο σύστημα καταγράφονται υπερβάσεις που φτάνουν ακόμα και στις 80 ώρες τον μήνα. Η Κομισιόν έχει ήδη στείλει προειδοποιητική επιστολή στα συναρμόδια υπουργεία με αίτημα να παύσουν οι υπερβάσεις στις υπερωρίες.