Ψήφισμα

div>ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ         Αθήνα 10-10-2011           
               Τροίας 43 – ΑΘΗΝΑ 112 57
     Τηλ. 2108253544-2108811187-2108816875                                       
                          Fax210 8819035   
              email : omopolit@otenet.gr
 
Αρ. πρωτ. 575
 
                                           Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του Δημοσίου, αφού έλαβε γνώση του ασφαλιοκτόνου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του νεοσύστατου ΕΟΠΥ που θα περιθάλπει το σύνολο σχεδόν του ελληνικού πληθυσμού, μετά από συζήτηση αποφάσισε να ζητήσει από την Κυβέρνηση την άμεση απόσυρση του διότι:
  1. Κατά τη σύνταξή του δεν προσκλήθηκαν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι των χρηστών υγείας και δεν διεξήχθει κανένας διάλογος.
  2. Αντί βελτιώσεως της υγειονομικής περίθαλψης, την υποβαθμίζει στο σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, καθιστώντας την ομοίαν τριτοκοσμικής χώρας.
  3. Επιβαρύνει με σημαντικές δαπάνες περίθαλψης, ως και 45%, συμμετοχής άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους, πολλοί των οποίων αδυνατούν να   καταβάλλουν υπό τις παρούσες τραγικές οικονομικές συνθήκες, καταδικαζόμενοι έτσι σε θάνατο.
  4. Εξαναγκάζει τους ασφαλισμένους να περικόπτουν ακόμη και από τις καθημερινές ανάγκες τους, προκειμένου να προσφεύγουν σε ιδιωτικά εξεταστικά κέντρα, για να προστατέψουν την υγεία τους.
  5. Τέλος, επειδή καταβάλλομε κανονικά κάθε μήνα σημαντικά ποσά για την υγειονομική μας περίθαλψη αξιώνουμε από την Κυβέρνηση αντίστοιχη παροχή.
Τονίζομε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία και δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο ευτελών πολιτικών σχεδιασμών.
 
                                                                        ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΠΣ