Ψηφίστηκε επί της αρχής το ν/σ του ΥΠ.ΟΙΚ. – Ποια άρθρα υπερψηφίζει η αντιπολίτευση

Ο πρωθυπουργός απέφυγε στη χθεσινή ομιλία του κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών στη Βουλή να δώσει απαντήσεις για τις φονικές πλέον πυρκαγιές, ενώ επέλεξε να ζητήσει τα ρέστα από ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ επειδή δεν ψήφισαν επί της αρχής το σχέδιο νόμου.

Η αντιπολίτευση επέκρινε την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης. Τα κόμματα πλην της «Πλεύσης Ελευθερίας», που δήλωσε «παρών», καταψήφισαν επί της αρχής αλλά έκριναν θετικές αρκετές διατάξεις και τις υπερψήφισαν. Πιο συγκεκριμένα:

-στο άρθρο 20 «Αναπροσαρμογή βασικών μισθών», «ναι» δήλωσαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, οι Σπαρτιάτες, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. «Παρών» δήλωσε το ΚΚΕ. «Κατά» δήλωσε η Νίκη.

-στο άρθρο 21, «Επανακαθορισμός οικογενειακής παροχής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 ν. 4354/2015», «ναι» δήλωσαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. «Παρών» δήλωσαν το ΚΚΕ και οι Σπαρτιάτες. «Όχι» ψήφισε η Νίκη.

-για το άρθρο 22, «Αναπροσαρμογή επιδόματος θέσης ευθύνης», «ναι» δήλωσαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας. «Παρών» δήλωσαν το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. «Όχι» δήλωσαν Σπαρτιάτες και Νίκη.

-στο άρθρο 25 «Αναπροσαρμογή επιδόματος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος – Τροποποίηση περ. Ε΄ άρθρου 127 ν. 4472/2017», «ναι» δήλωσαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. «Όχι» δήλωσαν ΚΚΕ και Νίκη.

-στο άρθρο 43 «Μείωση φόρου εισοδήματος για φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», «ναι» δήλωσαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. «Παρών» δήλωσε το ΚΚΕ και οι Σπαρτιάτες. «Όχι» δήλωσε η Νίκη.

-στο άρθρο 44 «Μείωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων επί ασφαλισμένων οικοδομών – Προσθήκη παρ. 7Ζ στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013», «ναι» ψήφισαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. «Όχι» ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Σπαρτιάτες, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας. «Παρών» δήλωσε η Ελληνική Λύση.

-στο άρθρο 45 «Απαλλαγή από συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όσων έχουν στερηθεί το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου δεύτερου ν. 4655/2020», «ναι» δήλωσαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. «Όχι» δήλωσε η Νίκη.

-στο άρθρο 46 «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή», «ναι» δήλωσαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερίας. «Όχι» ψήφισαν Σπαρτιάτες και Νίκη. «Παρών» δήλωσαν ΚΚΕ και Ελληνική Λύση.

-στο άρθρο 47 «Υποστηρικτικά μέτρα των νέων ηλικίας δεκαοκτώ και δεκαεννέα ετών», «ναι» δήλωσαν ΝΔ και Πλεύση Ελευθερίας. «Όχι» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Σπαρτιάτες και Νίκη. «Παρών» δήλωσαν ΚΚΕ και Ελληνική Λύση.

-στο άρθρο 48 «Αρμοδιότητα δημοσιονομικού συμβουλίου για έλεγχο οικονομικών συνεπειών προγραμμάτων κομμάτων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 2 ν. 4270/2014», «ναι» δήλωσαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση. «Όχι» δήλωσαν ΚΚΕ, Σπαρτιάτες, Νίκη. «Παρών» δήλωσε το ΠΑΣΟΚ.

-στην τροπολογία «1.Μεταβίβαση μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ από την ΕΣΥΠ στο Ελληνικό Δημόσιο. 2. Ρυθμίσεις σχετικά με την εισαγωγή της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 3. Παράταση απόσπασης για κάλυψη θέσεων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΟΟΣΑ. 4. Απαλλαγή ταχυδρομικών υπηρεσιών από ΦΠΑ. 5. Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. 6. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ 2023, 2024 και 2025 για τα κτίσματα που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2023. 7. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές. 8. Ρυθμίσεις για τις Επιτελικές Δομές των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένεια», «ναι» ψήφισε η ΝΔ. «Όχι» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Σπαρτιάτες, Νίκη. «Παρών» δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση.