Πτώση των πωλήσεων στον κλάδο ιατρικού εξοπλισμού

Σημαντική υποχώρηση των πωλήσεων στον κλάδο ιατρικού εξοπλισμού παρατηρείται φέτος εξαιτίας των περικοπών που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση στις δαπάνες των δημόσιων νοσοκομείων ώστε να μειωθεί το έλλειμμα στον τομέα της υγείας.

Μικρότερες είναι όμως οι δαπάνες και στα ιδιωτικά νοσοκομεία λόγω της μείωσης της νοσηλευτικής κίνησης και των πολιτικών χαμηλότερης τιμολόγησης.

Τα παραπάνω προκύπτουν από πρόσφατη μελέτη της Hellastat για τον εγχώριο κλάδο των προϊόντων ιατρικού εξοπλισμού, ο οποίος έχει αναπτυχθεί με ετήσιο ρυθμό 13,5% την τελευταία εξαετία υπό την επίδραση θετικών παραγόντων όπως οι αυξημένες ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων.

Ωστόσο, το 2010 εκτιμάται ότι θα κλείσει με σημαντική υποχώρηση πωλήσεων – κάμψη που θα προέλθει σε μεγάλο βαθμό από τις μειωμένες δημόσιες προμήθειες.

Στη μελέτη διαπιστώνεται επίσης ότι τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων εξακολουθούν να διογκώνονται λόγω των χαμηλών ρυθμών αποπληρωμής. Πλέον έχουν ξεπεράσει τα 7 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν εκκρεμή τιμολόγια της περιόδου 2005-2009. Στα τέλη του προηγούμενου έτους δόθηκαν στους προμηθευτές 1,2 δισ. ευρώ, όμως τους πρώτους 7 μήνες του 2010 δημιουργήθηκαν νέα χρέη 1,4 δισ. ευρώ, από τα οποία έχει αποπληρωθεί μόλις το 4,6%.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη ρύθμιση μέσω έκδοσης άτοκων ομολόγων: οι οφειλές του 2007 (1,1 δισ. ευρώ) θα εξοφληθούν με μονοετή ομόλογα, του 2008 (2,2 δισ. ευρώ) με διετή, ενώ του 2009 (2,05 δισ. ευρώ) με τριετή. Τα χρέη των ετών 2005 και 2006 (μέχρι 200.000 ευρώ ανά προμηθευτή) θα εξοφληθούν με μετρητά.

Οι προμηθευτές συμφώνησαν με το διακανονισμό αυτό, αν και εκτιμούν ότι το κόστος προεξόφλησης θα ανέλθει σε 25-30%.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Hellastat, τα συνεχώς αυξανόμενα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων προκαλούν στους προμηθευτές σημαντικά προβλήματα ρευστότητας που οδηγούν σε αυξημένη δανειοληψία. Την ίδια στιγμή, η τραπεζική χρηματοδότηση έχει καταστεί δυσκολότερη λόγω της οικονομικής ύφεσης, αλλά και της διστακτικότητας των τραπεζών λόγω της εκκρεμότητας των παρελθουσών οφειλών.

Η ρύθμιση των χρεών δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, αφού εκκρεμεί η έκδοση των απαραίτητων Διυπουργικών Αποφάσεων, ενώ δεν έχει οριστεί το σχήμα τραπεζών που θα προεξοφλήσει τα ομόλογα.

Οι άτακτες πληρωμές δεν επιτρέπουν την εφαρμογή μακροπρόθεσμης εμπορικής πολιτικής, ενώ αρκετές εταιρείες έχουν ήδη προβεί σε περικοπές προσωπικού, υπογραμμίζει η Hellastat στη μελέτη της.

Σημαντική δυσχέρεια προκαλεί και το συγκεντρωτικό σύστημα προμηθειών λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της αδιαφάνειας των συναλλαγών. Τα περισσότερα νοσοκομεία πλέον καλύπτουν τις ανάγκες τους μέσω εξωσυμβατικών προμηθειών.

Στη μελέτη της Hellastat αναφέρεται ότι απαιτείται μηχανοργάνωση όλων των νοσοκομείων με διπλογραφικό σύστημα, διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών, απλοποίηση διακηρύξεων και κατάρτιση «συμφωνιών πλαισίου» για ειδικές προμήθειες.

Επιτακτική ανάγκη κρίνεται η άμεση τακτοποίηση των εκκρεμών οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων, τόσο αυτών που θα ρυθμιστούν μέσω ομολόγων, όσο και των νέων χρεών που συσσωρεύτηκαν το 2010.

Η δημιουργία ελεγκτικών μηχανισμών θα περιορίσει το φαινόμενο των παράλληλων εισαγωγών. Ακόμα, προτείνεται η θέσπιση ορίου ηλικίας που να ρυθμίζει την εισαγωγή μεταχειρισμένων διαγνωστικών μηχανημάτων.

Η αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση που θα καθιερώνει πληθυσμιακά κριτήρια για όλα τα απεικονιστικά μηχανήματα -σε συνδυασμό με τη σωστή εφαρμογή ενός τεχνολογικού χάρτη υγείας- θα βοηθήσει στην επίτευξη πιο ορθολογικής γεωγραφικής κατανομής αυτών.