Ράντζα μαζί με άδεια κρεβάτια

Δεκαετής έρευνα έδειξε πως οι πολίτες βαθμολογούν το ΕΣΥ κάτω από τη βάση

Κάτω από τη βάση- μόλις με 4,5 με άριστα το 10- βαθμολογείται το ΕΣΥ από τους πολίτες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας που κάλυψε τη δεκαετία 1996-2006. Το σύστημα εμφανίζει μεγάλες αντιφάσεις: ενώ διαπιστώνεται επάρκεια κρεβατιών και πολλά παραμένουν άδεια, παράλληλα υπάρχει σε μεγάλη έκταση και το φαινόμενο των ράντζων…

Το 50% των οργανικών ιατρικών θέσεων στα Κέντρα Υγείας παραμένει κενό. Η στελέχωσή τους είναι ελλιπής. Η μέση κάλυψη των συστημένων θέσεων ιατρικού προσωπικού δεν ξεπερνά το 47% και για το υπόλοιπο προσωπικό το 54%. Ανισότητες διαπιστώνονται και όσον αφορά την κάλυψη των θέσεων ιατρικού προσωπικού των Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ όπου στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία το σχετικό ποσοστό αγγίζει το 74% και 71% αντίστοιχα, τη στιγμή που στην Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά δεν υπερβαίνει το 31%.
Παράλληλα, αντιστοιχεί μόλις ένας νοσηλευτής ανά κλίνη, που στην πραγματικότητα αντιστοιχεί σε τρεις ασθενείς, αν λάβει κανείς υπ΄όψιν τις βάρδιες, όταν στο εξωτερικό η αναλογία είναι 2-3 νοσηλευτές ανά κλίνη.
Ωστόσο, οι περιφέρειες της πρωτεύουσας, της Μακεδονίας και της Ηπείρου παρουσιάζουν σταθερά τα τελευταία χρόνια μια δυνατότητα συγκράτησης των ασθενών εντός των ορίων τους, ενώ, αντίθετα, οι περιφέρειες της Λοιπής Στερεάς και Ευβοίας, της Πελοποννήσου και των Νήσων Αιγαίου, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες άλλων περιφερειών καθώς τα νοσοκομεία των περιοχών αυτών υπολειτουργούν λόγω των ελλείψεων σε υποδομές και προσωπικό.

Μόνο οι μισοί στα κρατικά
Σαν αντίβαρο υπάρχει μια εντονότατη ροή από την περιφέρεια προς τα μεγάλα νοσοκομεία, κυρίως της Αττικής ή στροφή προς τον ιδιωτικό τομέα υγείας, ακόμη και από τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας στους δύο πολίτες καταφεύγουν σε ιδιώτες γιατρούς δαπανώντας από 7-10% του μηνιαίου εισοδήματός τους για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, με το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων (10%) να ξοδεύεται από άτομα που έχουν εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ. Η ροή προς τα νοσοκομεία της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα ασφυξίας σ΄ αυτά λόγω και της άνισης κατανομής κλινών κατά ειδικές κλινικές.
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από μελέτη του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και παρουσιάστηκαν χθες από τον επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Μελετών Γ. Τούντα, τον γιατρό Ν. Οικονόμου και τον λέκτορα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Κ. Σουλιώτη. Η μελέτη καλύπτει όλο το φάσμα των διαθέσιμων νοσοκομειακών και πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας την περίοδο 1996-2006.