Ραπόρτο από την Κρήτη

p align=”center” style=”text-align: center; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt”>ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Συνάδελφοι, σας ενημερώνω για μια σημαντική δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, σχετικά με τις μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού από Νοσοκομείο μιας πόλης σε Νοσοκομείο άλλης πόλης.

Πρόσφατα, ο απελθών πλέον Υποδιοικητής της ΥΠΕ Κρήτης κ. Καλογιαννάκης, έδωσε εντολή σε 4 καρδιολόγους, 2 από το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου και 2 από το Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας να μετακινούνται ανά 15 ημέρες έκαστος στο Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Σητείας για κάλυψη της εκεί καρδιολογικής κλινικής.

 

Τρείς από τους τέσσερις καρδιολόγους, οι δύο από την Ιεράπετρα και ο ένας από τον Αγ. Νικόλαο, προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων όπου έκαναν αίτηση ακύρωσης της απόφασης του κ. Καλογιαννάκη και παράλληλα αίτηση αναστολής καθώς και λήψης προσωρινής διαταγής αναστολής έως την εκδίκαση της αίτησης αναστολής. Η προσωρινή διαταγή αναστολής που αποφασίστηκε άμεσα (την επομένη ημέρα), δικαίωσε τους 3 καρδιολόγους και δεν μετακινήθηκαν. Ακολούθως, σε λίγες ημέρες, εκδικάστηκε η αίτηση αναστολής που επίσης δικαίωσε και τους 3 καρδιολόγους, κρίνοντας ως προδήλως βάσιμη την αίτηση ακύρωσης, με το σκεπτικό ότι δεν ρωτήθηκαν προηγουμένως οι μετακινούμενοι ιατροί και βάση του άρθρου 66 του υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/07) λόγοι που είχαν σχέση με τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, συνυπηρέτησης της συζύγου τους, παρουσία ανήλικων τέκνων που είχαν την επιμέλειά τους καθώς και λόγοι υγείας των ιδίων καθώς και μελών των οικογενειών τους δικαιολογημένα δεν τους επέτρεπαν να μετακινηθούν.

 

Επειδή προσπαθούν και σίγουρα θα προσπαθήσουν σύντομα σε μεγαλύτερη έκταση, να λύσουν τα προβλήματα στελέχωσης κάποιων νοσοκομείων σε βάρος άλλων νοσοκομείων, και σε βάρος της ζωής των γιατρών,  με μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού και όχι με πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων, αυτή η απόφαση μπορεί να χρησιμεύσει και σε άλλους συναδέλφους με ανάλογα προβλήματα, ώστε να μπει ένα φρένο  σε αυτήν την πρακτική.

Μέχρι τώρα, εξ όσων γνωρίζω, σε ανάλογες περιπτώσεις, μόνο κάποια εξώδικα είχαν γίνει.

Η παραπάνω μεθόδευση, με την αίτηση λήψης προσωρινής διαταγής αναστολής της απόφασης για μετακίνηση, έχει άμεσα αποτελέσματα.

 

Αντώνης Γερμανάκης

Πρόεδρος  της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου