Ρέθυμνο – Πρόβλημα ιατρικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε.

    Ιδιαίτερα αυξημένο πρόβλημα ιατρικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν στο Ρέθυμνο οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) λόγω της απόφασης του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου να καταγγείλει από 01/01/2010 όλες τις συμβάσεις και να μη συνάψει νέες με τους ίδιους όρους.

    Το Επιμελητήριο Ρεθύμνου ζητάει την επίλυση του προβλήματος και την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης για την παροχή στους ασφαλισμένους του Νομού Ρεθύμνης ιατρικής περίθαλψης .