Ρυθμίσεις και για εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων

Οφειλές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του ΠΓΝ Παπαγεωργίου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, του Αρεταίειου Νοσοκομείου Αθηνών και του ΟΚΑΝΑ που έχουν προκύψει από την προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και ορθοπαιδικού υλικού, για τις οποίες έχουν εκδοθεί δελτία αποστολής από 1.1.2007 ως και 31.12.2009, μπορούν να εξοφληθούν άμεσα με τους παρακάτω τρόπους:

* Οφειλές των ετών 2007 και 2008 ως 200.000 ευρώ ανά προμηθευτή εξοφλούνται άμεσα με χρηματικό ένταλμα.

* Οφειλές του 2007 και μέχρι του συνολικού ποσού τιμολογίων 1,1 δισ. ευρώ, με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου διετούς διάρκειας και μηδενικού επιτοκίου που θα εκδοθούν εντός του έτους.

* Οφειλές του 2008 ως 2,2 δισ. ευρώ, με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τριετούς διάρκειας και μηδενικού επιτοκίου που θα εκδοθούν εντός του έτους.

* Οφειλές του 2009 ως 2,04 δισ. ευρώ, με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου πενταετούς διάρκειας και μηδενικού επιτοκίου που θα εκδοθούν τον Ιανουάριο του 2011.

Τα παραπάνω όρια μειώνονται με τα ποσά των κατά περίπτωση υπέρ τρίτων κρατήσεων που αποδίδονται από τους φορείς σε βάρος του προϋπολογισμού τους.