Ρυθμίζονται τα χρέη των νοσοκομείων

Εξόφληση χρεών των νοσοκομείων που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ ρυθμίζει τροπολογία των υπουργείων Υγείας και Οικονομίας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Ειδικότερα, ρυθμίζονται όσα χρέη αφορούν προμήθειες οι οποίες έχουν γίνει από το 2005 ως και τον Ιούνιο του 2007 είτε με βάση παρατάσεις συμβάσεων είτε με βάση τις τιμές προμήθειας προϊόντων που είχαν καθοριστεί με ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση). Οι προμήθειες αυτές, σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο του υπουργείου Υγείας κ. Πολύκαρπο Αδαμίδη, αφορούν κυρίως τα λεγόμενα μη συγκρίσιμα υλικά όπως είναι τα ορθοπαιδικά υλικά και τα φίλτρα τεχνητού νεφρού. Πρόκειται δηλαδή για τα υλικά που είχαν προμηθευτεί τα νοσοκομεία για ιδιαίτερα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και αποτελούσαν την κύρια αιτία των κινητοποιήσεων των προμηθευτών. «Μολονότι τα νοσοκομεία επεδίωκαν από την αρχή να πληρώσουν τις προμήθειες, υπήρχε κώλυμα λόγω αμφισβητούμενων ερμηνειών σε σχέση με τη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων.Με την τροπολογία δίνουμε τέλος σε αυτό το πρόβλημα»επισημαίνει ο κ. Αδαμίδης μιλώντας στο «Βήμα». Αντίστοιχες ρυθμίσεις χρεών είχαν γίνει το 2001, το 2003 και το 2004. Με την εφαρμογή του νέου συστήματος προμηθειών και τις συμβάσεις-πλαίσιο που αυτό προβλέπει, οι αρμόδιοι του υπουργείου Υγείας επισημαίνουν ότι«οι σχετικοί παράγοντες της παθογένειας εξαλείφονται». «Ξεπερνιέται οριστικά το πρόβλημα και δεν θα υπάρξει πλέον στο μέλλον ανάγκη για τη νομιμοποίηση τέτοιου είδους συμβάσεων και προμηθειών»τονίζει ο κ. Αδαμίδης.

Οπως αναφέρεται στην ειδική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» του υπουργείου Οικονομικών:

«Από τις διατάξεις της προτεινόμενηςτροπολογίας προκαλείταιεπιβάρυνση του προϋπολογισμούτων νοσοκομείων του ΕΣΥ, περιλαμβανομένων των ψυχιατρικώνκαι των πανεπιστημιακών κλινικών,των νοσοκομείων Αρεταίειοκαι Αιγινήτειο, του ΩνασείουΚαρδιοχειρουργικού Κέντρουκαι του Νοσοκομείου Παπαγεωργίουτης Θεσσαλονίκης (κυρίως ΝΠΔΔεπιχορηγούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό), από την παρεχόμενη δυνατότηταπληρωμής των σχετικών με τις νομιμοποιούμενες προμήθειες δαπανών.Η δαπάνη αυτή θα καλυφθείαπό τις πιστώσεις των προϋπολογισμώντων ανωτέρω νομικώνπροσώπων».