Σαν σήμερα έφυγε ο Νικόλας…

div class=”post-header-line-1″ style=”text-align: left; text-transform: none; background-color: rgb(33,69,82); text-indent: 0px; font: 19px Verdana, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(255,255,255); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px”>