Σχέδιο εναρμόνισης της Ελλάδας με την ΕΕ για το ωράριο των γιατρών

Σχέδιο εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με το θέμα συμμόρφωσης του ωραρίου των γιατρών, επεξεργάζεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Αυτό προέκυψε μετά από επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του «Ποταμιού», Κ. Μπαργιώτα με θέμα την καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις υπερβάσεις του μέγιστου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών και στην οποία απάντησε ο υπουργός Υγείας, Α. Ξανθός.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση, σεβόμενη τις αποφάσεις του ΔΕΕ, την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κυρίως το δικαίωμα των εργαζομένων σε αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες οι οποίες θα διασφαλίζουν τη Δημόσια Υγεία, επεξεργάζεται ένα σχέδιο εναρμόνισης με την οδηγία 2003/88/ΕΚ.

Ο κ. Ξανθός τόνισε ότι η εξαγγελία αυτού του σχεδίου δεν αποτελεί ένα αφηρημένο ευχολόγιο. Ήδη μέσα στο 2016 προωθείται μια σημαντική ενίσχυση του ΕΣΥ με ιατρικό προσωπικό. Έχει παραταθεί η θητεία των ειδικευόμενων και των επικουρικών γιατρών και είναι σε εξέλιξη ο διορισμός περίπου 500 νέων επικουρικών.

Επιπλέον προωθείται ο διορισμός 690 μόνιμων γιατρών ΕΣΥ και 100 γιατρών με σύναψη σύμβασης έργου για τη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Με τις παραπάνω ενέργειες αναμένεται μέσα στο 2016 να ανακουφιστούν σε σημαντικό βαθμό τα νοσοκομεία και να μειωθεί η ανάγκη αυξημένης υπερωριακής απασχόλησης των γιατρών.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Υγείας έχει ήδη προγραμματίσει συνάντηση με τον Επίτροπο Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συγκεκριμένο θέμα.

Παράλληλα με επιστολή του στην ΟΕΝΓΕ, ο Υπουργός καλεί τον κλάδο των νοσοκομειακών γιατρών σε συζήτηση με αντικείμενο την αναζήτηση των όρων μιας επικαιροποιημένης συμφωνίας του υπουργείου Υγείας με την ΟΕΝΓΕ, η οποία θα οδηγεί στη σταδιακή υλοποίηση των απαραίτητων ρυθμίσεων για το χρόνο εργασίας των γιατρών του ΕΣΥ με βάση τη λογική της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας.