Σχέδιο για την υγειονομική κάλυψη των μεταναστών χωρίς έγγραφα

Στο «μικροσκόπιο» του υπουργείου Υγείας βρίσκεται η υγειονομική κάλυψη των προσφύγων και μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Μετά την εκπόνηση σχεδίου από το  ΚΕΕΛΠΝΟ για την υγειονομική αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, το υπουργείο Υγείας προχωρά σε συγκρότηση «Ομάδας Συντονισμού και Εποπτείας των δράσεων που αφορούν στην υγειονομική κάλυψη των προσφύγων και μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και την προστασία της δημόσιας υγείας». 

Ο ρόλος της Συντονιστικής Ομάδας με πρόεδρο τον Γεν. Γρ. Δημόσιας Υγείας κ. Ι Μπασκόζο, θα είναι συμβουλευτικός, συντονιστικός και εποπτικός και τα αντικείμενα δραστηριότητάς της θα είναι: 

Α. Η παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης, καθώς και η επικαιροποίηση και κατά περίπτωση αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. 

Β. Η παροχή επιστημονικής επίβλεψης και η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών. 

Γ. Η εκπόνηση εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για την υγειονομική κάλυψη των προσφύγων και μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα ανά την Επικράτεια και η έκδοση αντίστοιχου πορίσματος. 

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, η Ομάδα Συντονισμού και Εποπτείας θα παραδώσει την πρότασή της για το επιχειρησιακό σχέδιο στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ μέχρι τις 31/07/2015.

Παράλληλα, θα ασκεί έργο συντονισμού και εποπτείας καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης ενώ θα παραδώσει το πόρισμά της για το Στρατηγικό Σχέδιο ως προς το προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα μέχρι τις 30/10/2015.