ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Στόχος η ενιαιοποίηση της αγοράς Υγείας

Στην ώθηση της κερδοφορίας των ιδιωτών και στην εξίσωση των παροχών προς τα κάτω στοχεύουν τα σχέδια της ΕΕ

O κίνδυνος της προς τα κάτω εξίσωσης των παροχών Υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ελλοχεύει στις προβλέψεις σχεδίου οδηγίας της ΕΕ για τα «δικαιώματα ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη» που παρουσίασε χτες στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ο γραμματέας του υπουργείου Υγείας Β. Ριζάς. Κατά τον γραμματέα, το σχέδιο οδηγίας αποσκοπεί στο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις δυσκολίες για την απρόσκοπτη αγοραπωλησία υπηρεσιών Υγείας στις χώρες της ΕΕ και αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία ασθενών αλλά και επαγγελματιών Υγείας αφού, όπως είπε, η οργάνωση των συστημάτων Υγείας θα παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ.

Το σχέδιο ορίζει ότι θα υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη του κόστους της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης σε άλλες χώρες της ΕΕ από τον ασφαλιστικό φορέα με βάση τα εθνικά τιμολόγια της χώρας προέλευσης αυτού που έχει ανάγκη περίθαλψης, ενώ για περίθαλψη σε νοσοκομείο θα απαιτείται προέγκριση από τον ασφαλιστικό φορέα. Προβλέπεται επίσης η καθιέρωση ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, αναγνώριση συνταγών από άλλα κράτη μέλη και ανακοστολόγηση των τιμών ιατρικών πράξεων.

Μέσα από την ενιαιοποίηση της αγοράς Υγείας, η ΕΕ στοχεύει στο να μεγαλώσει την πελατεία και την κερδοφορία των ιδιωτικών μονοπωλίων του κλάδου, υπογράμμισε στην παρέμβασή του στη συζήτηση ο βουλευτής του ΚΚΕ Χ. Χαραλάμπους. Πρόσθεσε ότι η γενικότερη πολιτική της ΕΕ οδηγεί όλα τα κράτη μέλη στο να επιβάλλουν χαράτσια και περικοπές και να ιδιωτικοποιούν περαιτέρω τον κλάδο της Υγείας, υλοποιώντας και σε αυτόν τον τομέα τις «ελευθερίες που προκύπτουν από τη συνθήκη του Μάαστριχτ».

Ο βουλευτής εκτίμησε ότι θα οδηγηθούμε στην προς τα κάτω εξίσωση των παροχών από τα ασφαλιστικά ταμεία σε όλη την ΕΕ και στην όξυνση των ταξικών ανισοτήτων στην πρόσβαση στις παροχές Υγείας, ενώ αυτό αυτό που έχουν ανάγκη τα κράτη μέλη είναι ένα σύγχρονο δημόσιο σύστημα Υγείας σε κάθε χώρα με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για όλο το λαό.