Σχεδόν το 50% άγγιξε η μείωση της δημόσιας δαπάνης για τις παροχές ασθενείας το 2012 σε σχέση με το 2009

p style=”padding-bottom: 0px; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font: 16px/20px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; padding-top: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px”>Σχεδόν το 50% άγγιξε η μείωση της δημόσιας δαπάνης για τις παροχές ασθενείας το 2012 σε σχέση με το 2009.

Το 2009, έτος έναρξης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι δαπάνες του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για παροχές ασθενείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ανέρχονταν σε 8.383.755.274 ευρώ. Το ποσό αυτό το 2012 περιορίστηκε στα 4.521.063.549 ευρώ. Οι δαπάνες για τις παροχές ασθενείας κατά το 2012 προσέγγισαν το ύψος των δαπανών του έτους 2003.

Έγγραφο που υπογράφει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και διαβιβάστηκε στη Βουλή, παρουσιάζει την εξέλιξη των δαπανών για τις παροχές ασθενείας από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι παροχές ασθενείας εξελίχθηκαν ως εξής:

– Έτος 1974: παροχές ασθενείας ύψους 23.476.898 ευρώ

– Έτος 1975: παροχές ασθενείας 27.820.446 ευρώ

– Έτος 1976: παροχές ασθενείας 39.022.512 ευρώ

– Έτος 1977: παροχές ασθενείας 48.819.709 ευρώ

– Έτος 1978: παροχές ασθενείας 64.707.753 ευρώ

– Έτος 1979: παροχές ασθενείας 77.520.481 ευρώ

– Έτος 1980: παροχές ασθενείας 100.841.000 ευρώ

– Έτος 1981: παροχές ασθενείας 131.612.000 ευρώ

– Έτος 1982: παροχές ασθενείας 147.507.000 ευρώ

– Έτος 1983: παροχές ασθενείας 194.271.000 ευρώ

– Έτος 1984: παροχές ασθενείας 242.782.000 ευρώ

– Έτος 1985: παροχές ασθενείας 278.267.000 ευρώ

– Έτος 1986: παροχές ασθενείας 312.363.000 ευρώ

– Έτος 1987: παροχές ασθενείας 370.617.000 ευρώ

– Έτος 1988: παροχές ασθενείας 446.489.000 ευρώ

– Έτος 1989: παροχές ασθενείας 520.511.000 ευρώ

– Έτος 1990: παροχές ασθενείας 639.078.000 ευρώ

– Έτος 1991: παροχές ασθενείας 789.626.000 ευρώ

– Έτος 1992: παροχές ασθενείας 1.014.415.000 ευρώ

– Έτος 1993: παροχές ασθενείας 1.467.789.000 ευρώ

– Έτος 1994: παροχές ασθενείας 1.803.243.000 ευρώ

– Έτος 1995: παροχές ασθενείας 2.028.262.000 ευρώ

– Έτος 1996: παροχές ασθενείας 2.337.444.000 ευρώ

– Έτος 1997: παροχές ασθενείας 2.636.663.000 ευρώ

– Έτος 1998: παροχές ασθενείας 2.664.484.000 ευρώ

– Έτος 1999: παροχές ασθενείας 2.981.112.000 ευρώ

– Έτος 2000: παροχές ασθενείας 3.219.393.000 ευρώ

– Έτος 2001: παροχές ασθενείας 3.559.850.000 ευρώ

– Έτος 2002: παροχές ασθενείας 4.008.711.000 ευρώ

– Έτος 2003: παροχές ασθενείας 4.461.232.000 ευρώ

– Έτος 2004: παροχές ασθενείας 5.564.272.000 ευρώ

– Έτος 2005: παροχές ασθενείας 5.732.170.000 ευρώ

– Έτος 2006: παροχές ασθενείας 6.333.119.000 ευρώ

– Έτος 2007: παροχές ασθενείας 6.953.201.000 ευρώ

– Έτος 2008: παροχές ασθενείας 7.876.835.000 ευρώ

– Έτος 2009: παροχές ασθενείας 8.383.755.274 ευρώ

– Έτος 2010: παροχές ασθενείας 6.736.565.749 ευρώ

– Έτος 2011: παροχές ασθενείας 5.855.662.050 ευρώ

– Έτος 2012: παροχές ασθενείας 4.521.063.549 ευρώ

Το υπουργείο έχει διαβιβάσει στη Βουλή και στοιχεία για τη δημόσια δαπάνη προστασίας των αναπήρων από το 2012 έως σήμερα από την κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2012, 2013 και την πρόβλεψη για το 2014. το ποσό συνολικά το 2012 ήταν 37.844.000 ευρώ, το 2013 ήταν 36.212.825 ευρώ και η πρόβλεψη για το 2014 ανέρχεται στα 36.880.000 ευρώ.

Τα στοιχεία που αποτυπώνουν την εξέλιξη των δαπανών ασθενείας από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα είχε ζητήσει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Πύρρος Δήμας.

 

Πηγή: ΑΜΠΕ