Σχετικά με τη διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

div style=”text-align: center; line-height: 150%” align=”center”>ΠΡΟΣ ΤΙΣ 3ΜΕΛΕΙΣ, 5ΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 
Αθήνα, 01/02/12
Συνάδελφοι,
 
Μετά από πρόσφατη απόφαση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ μια σειρά από διαγνωστικές εξετάσεις, που δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ λόγω ελλείψεων και οι οποίες στο παρελθόν καλύπτονταν από τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι πλέον στον αέρα! Το αποτέλεσμα είναι οι αναγκαίες διαγνωστικές εξετάσεις (π.χ. μαγνητικές τομογραφίες, αγγειογραφίες) είτε να μην γίνονται καθόλου είτε να επιβαρύνονται οικονομικά οι ίδιοι οι ασθενείς.
 
Ζητούμε άμεσα να δοθεί λύση είτε από τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ είτε από τις Διοικήσεις των νοσοκομείων, διευκρινίζοντας άμεσα τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται αυτές οι εξετάσεις.
Απαιτούμε να δημιουργηθεί άμεσα η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και βιοϊατρική τεχνολογία, με όλο το απαραίτητο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, προκειμένου να γίνονται οι εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία.
 
Ως τότε να καλυφθούν πάση θυσία οι άμεσες ανάγκες των ασθενών.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ                                                      ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ